Jak si znovu získat podřízené

Vyhýbají se zaměstnanci vaší kanceláři, stroze odpovídají na vaše e-maily a když s vámi mluví tváří v tvář, cítíte sarkasmus či rozmrzelost? Pozorujete, že vaši nejlepší lidé mají stále častější tendenci odcházet z práce co nejdříve, přicházet co nejdéle nebo pouze telefonicky ohlásit nemoc a nedostavit se vůbec? Pokud to vypadá, že lidé ve vaší organizaci jsou jako bez života, je velmi pravděpodobné že pracují pro špatného šéfa, kterým můžete být právě vy.

Problém přitom není to, že jsou s vámi zaměstnanci nespokojení, ale to, že o tom mlčí. Většina lidí má strach kritizovat výše postavené autority a mnohdy raději odejde, než aby svůj problém řešila. Článek proto přichází s několika radami, jak se mohou vedoucí pracovníci vrátit zpět k přirozenému vůdcovství a získat si respekt svých lidí.

- Uvědomte si, že pro podřízené může být obtížné vyjádřit kritiku nadřízeného. Vaším úkolem je vytvářet atmosféru bezpečí a přístupnosti. Zaměstnanci se budou cítit bezpečně, když budou vědět, že vás zajímají jejich názory a respektujete je. Otevřeně jim řekněte, že oceníte zpětnou vazbu.

- Hledejte pravdu. Po vyslechnutí negativních připomínek můžete cítit zranění a potřebu bránit se. Tomuto pokušení však odolejte a zaměřte se na to, co je na kritice pravdivé. Požádejte o specifické příklady svého chování, které považují za nesprávné.

- Všímejte si váhavosti. V emočně vypjatých situacích vnímejte jemné projevy chování, které vám káží, že dotyčný má co říci, ale neříká to. Může to být menší pauza nebo náhlá slabost. Všímejte si pohledů, tónu hlasu atd. To vše vám řekne, co neříkají slova.

- Kousněte se do jazyka. Umožněte svým lidem bezpečně a upřímně nesouhlasit s vašimi názory. Je v pořádku, když vysvětlíte své kroky, ale teprve poté, co si vyslechnete své zaměstnance. Nepřerušujte hovor, abyste se mohli bránit.

-kk-

Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine