Jak snížit stres při řešení stížností zaměstnanců

Řešení stížností zaměstnanců může v některých případech vyvolat více problémů než samotná situace, která je jejím předmětem. Zaměstnanec si může z důvodu stresu vzít neschopenku a jeho absence na pracovišti může pak zpomalit a komplikovat řešení stížnosti.

V zájmu zaměstnavatele je vyřešit stížnost rychle. Na druhou stranu nemůže tlačit na zaměstnance, aby se účastnil jednání ohledně této věci, když se ještě necítí dobře. Neméně důležitý je dopad na ostatní.

Přestože jsou takové situace v poslední době poměrně časté, mohou zaměstnavatelé správným postupem podpořit své zaměstnance a minimalizovat stres:

- Stížnost by měla být řešena bez prodlení. Obvyklé je, že čím dříve se řeší, tím snadnější to je.

- Získejte lékařský posudek zaměstnance v tom ohledu, zda je schopen se účastnit jednání, kde se bude stížnost řešit. Je to v jeho i ve vašem zájmu.

- Zajistěte také adekvátní řízení a podporu ostatních zaměstnanců, kteří jsou v záležitosti zapleteni i další, kteří figurují v řešení situace a také se mohou cítit stresovaní.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management