Jak správně vybrat, co měřit v HR?

Ilustrační snímek

Jakákoli měřítka mají smysl jen tehdy, pokud měří podstatné věci. V HR to znamená nutnost propojení měřítek s tzv. „big picture“ neboli širším pochopením fungování firmy a jejích strategických cílů. Dále by personalisté měli umět prezentovat změřená data tak, aby byla co nejužitečnější pro lidi, kteří s nimi pracují. Jaká měřítka tedy zvolit? Položte si následujících deset otázek, které publikoval server blr.com v oblíbené rubrice HR Daily Advisor.

1. Jakými způsoby vytváří vaše firma zisk? Jak dokáže využít svých lidí a dalších zdrojů, aby vydělávala peníze?

2. Jakými způsoby přispívají k zisku firmy lidské zdroje? Jaký přímý a nepřímý vliv mají vaše aktivity počínaje náborem a rozvojem zaměstnanců?

3. Do jaké míry jsou aktivity HR ve vaší firmě propojeny se strategickými a obchodními cíli firmy? Co je případně třeba změnit?

4. Jaká klíčová měřítka úspěchu používá vaše firma? Nese za každé konkrétní měřítko vždy někdo odpovědnost?

5. Jaký vliv na tato měřítka má HR? Pokud nevidíte žádné přímé spojení, proč vůbec máte oddělení lidských zdrojů?

6. Co odlišuje vaši firmu od konkurence? Jaký vliv na tyto ukazatele má HR a personální politika firmy?

7. Jaká rizika a příležitosti má vaše firma před sebou? Co může udělat HR pro minimalizaci těchto rizik a maximální využití příležitostí?

8. Jaká rozhodnutí chcete ve firmě mít možnost ovlivnit? Je to fluktuace zaměstnanců, výše platů nebo co ještě?

9. Dokážete propojit HR měřítka s rozhodováním? Pokud ne, měříte správné věci?

10. Co se stane, když vaše firma nesplní svůj cíl? Pokud nic, byl to smysluplný cíl?

-kk-

Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com