Jak u vás kvetou narcisy?

Lidé, kteří si o sobě hodně myslí často nenacházejí stejný pohled u svých spolupracovníků. Potvrdila to studie Floridské univerzity, která se zaměřila na narcisismus na pracovišti. Ješitní, nafoukaní a sebestřední zaměstnanci mají velké představy o svých dovednostech, kolegové a nadřízení je však vnímají spíše jako podprůměrné pracovníky. Pokud si neuvědomí svá omezení, připraví se o rozvoj dovedností, které by jim mohly pomoci k větší efektivitě.

Klinické studie ukazují, že lidé, kteří silně obdivují sami sebe mají problém s vytvářením užších vztahů s ostatními. Na narcisismus přímo na pracovišti se však ještě mnoho studií nezaměřilo. Studie Floridské univerzity probíhala v uplynulém roce a zúčastnilo se jí 282 Američanů ve věku od 18 do 48 let.

Narcisům chybí empatie, takže nedokáží pozitivně přispívat k sociálnímu klimatu pracoviště tím, že by pomáhali ostatním nebo dělali něco v zájmu firmy nad rámec svých povinností. Ukázalo se, že tito lidé přílišně vnímají hrozby, což vede k agresivnímu chování. Snaží se dělat lepšími, než jsou z upřímné vlastní víry, zároveň tím však také zaujímají obranný postoj. Firmy by se měly snažit odhalovat tyto lidi již při náboru. V případě, že už takové zaměstnance máte, existují specializované firmy, které nabízejí školení pro rozvoj empatie ( a dalších interpersonálních dovedností).

Nutnost zbavit se sebestředného chování závisí na pozici zaměstnance v hierarchii firmy. Čím vyšší pozice, tím může být sebestřednost lehčí. Pokud jde o pohlaví, na něm inklinace člověka k narcisismu nezáleží. Narcisismus může každopádně mít nebezpečné důsledky. Pamatujte, že už řada tragédií byla způsobena lidmi, kteří o sobě měli vysoké mínění.

-kk-

Zdroj: Newswise - americký informační portál pro novináře z oblasti lidských zdrojů, obchodu a vědy
Zobrazit přehled článků ze zdroje Newswise