Jak udělat denně více a rychleji

Zaměstnanec si připadá jako v bludném kruhu, když se denně snaží splnit všechny své úkoly, ale objevují se stále další a přicházejí různá vyrušení, která mu na konci dne dávají pocit, že nedokáže správně využít svůj čas. Článek proto přináší několik rad, jak lépe nakládat s časem a více si užít den.

- Připravte se na ráno. Na konci dne si vždy sestavte seznam priorit pro zítřek. Do kanceláře přijďte o půl hodiny dřív a začněte s největší prioritou. Právě ráno je totiž pro většinu lidí nejproduktivnější část dne, kterou by neměli zahazovat popíjením kávy a klábosením s kolegy.

- Cvičte sílu vůle při práci s e-maily. Nezabředněte do neustálého kontrolování elektronické pošty. První hodinu v práci si e-mailu vůbec nevšímejte. Pak schránku kontrolujte vždy jednou za jednu až čtyři hodiny podle požadavků své práce. Odpovídejte stručně a jasně.

- Rozdělte si své úkoly. Produktivní lidé rozdělují větší projekty do dílčích částí, které svou délkou odpovídají době, po níž dokážou udržet soustředění.

- Nedělejte více věcí najednou. Většina lidí se najednou věnuje více úkolům, což vede k tomu, že nakonec udělá méně práce. Ujasněte si, co je pro vás prioritou a to zpracujte nejdříve. Pak se teprve vraťte k méně důležitým věcem.

- Chraňte si svůj produktivní čas. Nenechte se neustále vyrušovat. Naučte se říkat ne na požadavky druhých, pokud se právě věnujete důležitému úkolu. Specifikujte jim, kdy na ně budete mít čas.

- Zmírněte svou bolest zad (ramen či krku). Nenuťte se pracovat, pokud cítíte bolesti. Raději si dopřejte chvilku, kdy se v klidu posadíte na židli, narovnáte trup a zhluboka dýchejte. Při výdechu otáčejte trupem postupně na obě strany a k nádechu se opět otočte dopředu.

- Dejte si pauzu. Krátký odpočinek od práce pomůže načerpat novou energii. Zajděte si proto například s hrníčkem pro vodu nebo krátce pohovořte s kolegou o nepracovních věcech. Můžete také nahlédnout do některého časopisu a soustředit se chvíli na tištěné slovo, které nemá nic společného s požadavky druhých na vás.

- Skončete v pět hodin odpoledne. Můžete skončit i v půl šesté, ale nikoli až v devět hodin večer. Čím delší čas večer věnujete práci, tím méně energie budete mít ráno.

-kk-
Zdroj: WebMD Health - přední americký portál věnovaný ochraně zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje WebMD Health