Jak uvést zaměstnance do nové role vedoucího

Výběr nového vedoucího je z mnoha důvodů rozumné učinit z řad stávajících zaměstnanců. Daný pracovník totiž mnohdy detailně zná postupy ve vaší firmě, zná její priority i jednotlivé zaměstnance, a náklady na školení takového člověka jsou tedy podstatně nižší, než kdybyste přijali člověka „z venku“. Před vámi coby personálním oddělením teď ale stojí nelehký úkol uvést řadového zaměstnance do nové role vedoucího. A my vám poradíme, jak je to možné udělat ve čtyřech jednoduchých krocích.

Ilustrační snímek

Nastavení komunikace

Podle webové stránky Training Journal je jednou z nejklíčovějších věcí správné nastavení komunikačního systému v rámci daného týmu. Pomozte proto novému manažerovi k tomu, aby si dobře nastavil jak interní komunikaci v rámci svého týmu, tak i systém externí komunikace ze strany daného týmu vůči vedení a vůči ostatním oddělením ve firmě.

Pochopení priorit

Nově nastupivší vedoucí pracovník musí mít jasno, jaké jsou priority jeho funkce. A to jak priority týmu, který nově vede, tak i nejdůležitější hodnoty a priority celé společnosti. Místo micro-managementu daného nového vedoucího pracovníka se ujistěte, že chápe svou roli i roli svého týmu v širším kontextu priorit dané společnosti.

Delegace práce

Naučte nového manažera efektivně delegovat práci mezi ostatní. Je často chybou nově nastupujících vedoucích, že si příliš mnoho práce nechávají pro sebe, protože věří, že jedině oni jsou schopni ji dělat na 100% a navíc mají jasnou představu o tom, jak by se dané úkony měly dělat. Naučte proto daného vedoucího důvěřovat svým zaměstnancům a rozdělovat jim práci tak, aby práce celého týmu byla efektivní a rovnoměrně rozložená.

Definice role

Jasně vymezte vedoucímu jeho roli. Seznamte jej do detailu s jeho povinnostmi i právy a jasně vyznačte kde končí a začíná jeho odpovědnost. Mnoho nových ambiciózních manažerů má totiž tendenci ve svém náhlém rozletu pokračovat a přivlastňovat si i práva a povinnosti ostatních pracovníků. Tomu se snažte z pozice personálního oddělení předejít a vyhnete se tak často nepříjemným kompetenčním konfliktům.

 

-mm-

Zdroj: Training Journal - web britského magazínu zaměřeného na vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Journal