Jak vést svého šéfa

Bývaly doby, kdy nižší manažeři znali práci svých podřízených. Často proto, že jí prošli, což jim usnadnilo pozdější řízení. V současné době je ale třeba své vedoucí trochu vést, protože s tím, jak je snaha zrychlit celý proces a výrobu vůbec, není neobvyklé, že manažeři nevědí řadu věcí.

Několik tipů, jak jim pomoci:

- Chápejte firmu a její omezení. Všechny mají svá psaná a nepsaná pravidla.

- Chápejte svého nadřízeného. Pokud si jen hledíte svého a nechápete širší souvislosti, pak se nedostanete příliš daleko. Snažte se zjistit, co motivuje vašeho nadřízeného.

- Vybudujte si dobrý vztah. Na to, abyste měli zdravý vztah, ho nemusíte mít rádi. Snažte se ale získat jeho důvěru plněním toho, co se od vás očekává a také otevřeností a poctivostí. Vyslovujte své názory a nápady, aniž byste za to něco očekávali – ve skutečnosti tak získáte nazpět velmi mnoho.

- Spojte své nápady s firemními benefity. Zjistěte a přizpůsobte svůj styl tak, že dokážete ovlivňovat ty oblasti, na kterých skutečně záleží.

- Pracujte s fakty. Lídři potřebují ke zdravému rozhodování pravdu, fakta a realitu. Pravda jim ale bývá často skrývána ze strachu, jaký dopad by mohla mít.

- Přicházejte s řešením, ne jen s problémy. Když budete na vedoucího pouze házet všechny své problémy, respekt si nezískáte. Snažte si přijít již s návrhem nějakého řešení a doporučení.

- Pracujte jako tým. Některé věci zvládnete lépe vy, některé váš nadřízený nebo někdo jiný. Identifikujte své silné stránky a využívejte je. Staňte se týmem a pokuste se navodit atmosféru, která umožní otevřené a upřímné sdílení nápadů.

- Naslouchejte. Podle čeho jsou posuzováni? Pod jakým jsou tlakem? Jak jim můžete pomoci? Jak by si přáli být informováni?

- Držte se svých hodnot. A váš nadřízený ocení váš názor a uzná, že neříkáte jen to, o čem si myslíte, že chce slyšet. Neobávejte se přiznat, když si myslíte, že je něco špatně.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management