Jak vyhledávat podněty od zaměstnanců

Příliš mnoho organizací neumí adekvátně zacházet se zpětnou vazbou, získanou od zaměstnanců. Zní to jako dobrý nápad, ale cesta k úspěchu je často komplikována nedostatečně plánovanými kroky, které spíše odcizují než inspirují. Jedním z důvodů pro takováto selhání je přílišné spoléhání na formální schémata, která postrádají bližší kontext se společností, problémy jejích zaměstnanců nebo komunikační infrastrukturu. Tato schémata mají své místo, ale sama o sobě nemohou stačit. Jak to tedy dělat lépe?

1.Uvědomujte si vaše publikum a cíle. K vytvoření důvěry a pochopení, zaměstnavatelé musí pochopit své publikum co nejvíce do hloubky.

2.Uvítejte všechny nápady. Zaměstnavatelé občas očekávají v této záležitosti "velké věci" a vyvíjejí systém, který opomíjí menší změny v pracovních postupech. To může mít kumulativní efekt na zpomalení růstu organizace. Měli byste ujistit své zaměstnance, že i malé návrhy změn jsou vítaným přínosem.

3.Zapojte vedoucí. Jejich viditelná snaha o získání vstupů od zaměstnanců bude velice pozitivním signálem.

4. Usnadněte jim to. Například instalujte tabule nebo speciální telefonní linky. Co bude nejvhodnější by mělo být zváženo dle stávající infrastruktury a preferencí zaměstnanců.

5. Komunikujte se zaměstnanci. Zaměstnanci musí vidět, že je o jejich názor zájem a také pochopit jak a proč mají přispívat.

6. Zajistěte jasný systém odměny. Každý se bude ptát "Jaký to bude mít přínos pro mě?" Finanční odměna se nabízí jako první možnost, ale výzkumy ukazují, že veřejný projev uznání sám o sobě může být vhodnější a dostatečnou odměnou.

7. Poskytněte zpětnou vazbu. Mělo by být zajištěno, aby zaměstnanci, kteří přinesou nějaký nápad viděli reakci a poděkování a prezentaci jejich vizí i ostatním.

8. Vyhledávejte je stále. Tento proces by neměl odeznít, nýbrž se stát stálou a důležitou iniciativou ve firmě.

-av-

Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management