Jak začít hovor

Řada lidí se bojí začít konverzaci, a tak čeká, až začnou komunikovat druzí lidé. Začít sám ale není tak složité, když víte jak. Článek shrnuje deset jednoduchých doporučení.

- Zvažte, co od rozhovoru očekáváte. Postupujte individuálně podle závažnosti konverzace. Jiný cíl budete mít při běžném společenském hovoru, jednání o nové práci nebo financích.

- Naplánujte si, co chcete říci. Stačí, když si připravíte několik úvodních vět, které spustí konverzaci. Jinak byste mohli působit strojeně.

- Uvolněte se. Dýchejte pomalu a hlídejte své dýchání. Soustředění na dýchání pomáhá zbavit tlaku.

- Usmívejte se. Když se na druhé usmíváte, mají stejnou tendenci usmívat se na vás.

- Dobře poslouchejte. Naslouchání vždy hovoru pomůže. Odhalíte díky němu, kdy můžete mluvit a co si můžete dovolit říci.

- Představte se. Získáte tím příjemnou chvíli na uklidnění, než se vám představí druhá strana. Snažte se zapamatovat jména lidí, s nimiž mluvíte a používat je v rámci hovoru. Vytváří to pozitivní atmosféru.

- Volte promyšlené komentáře. Na začátku pro vás bude jednodušší udržovat konverzaci pomocí komentářů k něčemu, co již bylo zmíněno. Volte pozitivní a konstruktivní poznámky. Dejte najevo, s čím souhlasíte nebo uveďte konkrétní příklad toho, o čem mluvíte.

- Nabídněte jiný názor. Samozřejmě, že můžete i nesouhlasit. Počítejte ale s tím, že nesouhlas na vás strhne větší pozornost. Jste-li na to připravení, pusťte se do toho.

- Buďte zdvořilí. Ať už přijdete s jakýmkoli komentářem, buďte zdvořilí. Neútočte na každého, kdo má jiný názor.

- Sdílejte nové myšlenky. Když dokážete dobře naslouchat, budou vás v průběhu hovoru napadat různé nové myšlenky. Dodejte si odvahu a vyřkněte je, ať se k nim může vyjádřit více lidí.

-kk-
Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com