Jak začít s delegováním? Stačí chtít

Delegování je pro mnoho lidí složitým úkolem. Mají totiž pocit, že nikdo nedokáže splnit daný úkol lépe než oni. Zapomínají pak na to, že svět se bude otáčet i bez toho, aby všechno dělali sami. Může být obtížné, připustit si, že někdo jiný může jejich práci udělat lépe právě proto, že ji bude dělat jinak.

Věnujete-li určitý čas školení druhých, v dlouhodobém horizontu se to vyplatí. Jak tedy začít s delegováním?

- Určete si, kde potřebujete pomoc. Sepište si, co všechno děláte během pracovního týdne. Pak si označte úkoly, které vás baví a uspokojují. Jsou to pravděpodobně ty, kterých se nebudete chtít vzdát. Uvažte své nejlepší dovednosti a úkoly, v jejichž rámci je můžete nejlépe uplatnit. Zůstanou pak úkoly, které nemáte tak rádi nebo v nich nejste tak dobří, jak by mohl být někdo jiný.

- Vyberte kandidáty. Nemá smysl delegovat vaše úkoly komukoli. Hledejte někoho, koho bude tato práce zajímat, má pro ni dovednosti nebo se jim chce učit. Důležité je také, aby zvolená osoba měla pro výkon přidělených úkolů čas.

- Vysvětlete úkoly. Buďte specifičtí v tom, jakou práci od zvolených lidí očekáváte, jaké jsou cíle a termíny. Vysvětlete, proč jste vybrali právě je a jak plnění těchto úkolů může zlepšit jejich dovednosti, čímž se stanou ještě hodnotnějšími pro svou organizaci.

- Zpečeťte dohodu. Někomu může stačit potřesení rukou. Chcete-li si však být jistější, že obě strany chápu delegování příslušných úkolů stejně, vytvořte dokument, který shrne vaši dohodu. Dotyčné zaměstnance pak požádejte, aby si jej přečetli a případně provedli nutné změny. Uvědomte také kolegy, že jste uzavřeli tuto dohodu a vybraný zaměstnanec má oprávnění dělat danou práci.

- Sledujte výsledky. Kontrolujte, zda plnění úkolů probíhá správně a včas. Pokud se objeví problém, řešte jej, nebuďte však osobní.

-kk-

Zdroj: HR Guru - on-line komunita pro odborníky na lidské zdroje, jeden z projektů společnosti Monster Worldwide
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Guru