Jak získat dobrý tým?

Týmy dokážou být živou krví firmy, pokud nejsou utlumeny procesy a procedurami. Firmy totiž často nevědomky vytváří překážky kvalitní práci svých týmů. Například pobídková schémata, vedoucí k tomu, že jednotlivci preferují pouze dílčí, vlastní cíle.

- Dejte věcem smysl. Ujistěte se, že každý člen týmu chápe, proč je třeba týmová práce. Každý člen týmu by měl mít jasno ohledně svého přínosu.

- Posviťte si na procesy. Zajistěte, aby všechny procesy HR byly strukturovány tak, aby odrážely důležitost týmu. Velebte týmy a umožněte jim sdílet nejlepší praktiky (dobré i špatné zkušenosti).

- Přizpůsobte nábor. Počítejte při náboru s potřebou budovat dobrý tým a zapojte ostatní členy týmu do náborového procesu tak, aby se mohli s novým člověkem seznámit.

- Získejte správné lídry. Lídři mají pro tým zásadní význam. Měli by si být vědomi moci, kterou mají, a to tvořit i ničit. Nemohou sice tým vytvořit, mohou ale připravit podmínky pro jeho práci.

- Myslete na následovnictví. Je dobré mít v záloze alespoň jednoho člověka v týmu, který by byl schopen převzít vůdčí roli. Zajistěte proto, aby členové týmu přišli do styku s jinými částmi firmy tak, aby viděli širší obrázek a využívali svých znalostí.

- Trocha zábavy. Příležitostné společenské a zábavné aktivity udělají s morálkou týmu divy a také prospějí vztahům v týmu.

- Nechte je zadat své cíle. Umožněte celému týmu zasahovat částečně do tvorby cílů a volby nejlepší cesty k jejich dosažení.

- Posuzujte výkon. Výkonné týmy si vždy najdou čas pro ohlednutí bez ohledu na to, jak jsou vytížené. Nejlepší týmy kontinuálně aktualizují nebo mění, co dělají, a tak zůstávají v čele.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management