Jak získat pracovní sílu budoucnosti?

Zdá se, že pracovní silou budoucnosti jsou ženy. Počet pracujících žen totiž rychle roste a například v USA již nyní mírně převyšuje počet pracujících mužů. Ženy v USA navíc dnes (poprvé v historii) zaujímají 51 procent manažerských pozic a častěji navštěvují a absolvují univerzity než muži. Podobné trendy lze sledovat i v Evropě a Asii.

Co to znamená pro firmy a nábor? Organizace mohou očekávat rostoucí počet vzdělaných žen na trhu práce. Není proto od věci začít je aktivně vyhledávat a zapojovat. Co přitom uvážit? Nejdůležitější body shrnul pro server ere.net celosvětově uznávaný konzultant, autor a spíkr v oblasti rozvoje lidského kapitálu Kevin Wheeler.

Najímat ženy je dobrá obchodní strategie

Vzhledem k tomu, že ženy budou tvořit většinu pracovní síly, je logické hledat lepší způsoby, jak je získat a udržet.

Hledejte mezi ženami, které již máte

Řada firem a náborářů dnes aktivně nehledá kandidáty na vyšší či volné posty mezi ženami, které pro ně již pracují. Interní nábor a rozvoj žen je přitom základem lepšího image firmy.

Ujistěte se, že vaše značka je přátelská vůči ženám

Jen málo organizací se zatím zabývá tím, jak komunikace jejich značky působí na ženy a muže.

Přehodnoťte své HR postupy

Výzkumy ukazují, že ženy hledají v práci jiné výhody než muži. Nejvíce je zajímá možnost pružného uspořádání pracovního rozvrhu. Vyhledávají také spíše nehierarchické organizace s pověstí týmového rozhodování. Problémem může být i příliš mnoho mužů ve vedení.

-kk-

Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net