Jak zlepšit vztah se šéfem

Jednou z nejběžnějších překážek, které lidé čelí ve své kariéře, je špatný vztah s nadřízeným. Problematický vztah se šéfem vede k promeškaným nebo nezdařeným příležitostem k povýšení, vynuceným rezignacím a poškozeným profesionálním reputacím. Budování silného vztahu s vlastním nadřízeným je klíčem k úspěchu na vaší současné pozici a k povýšení v rámci podniku. Nejen kvůli politickému manévrování nebo pochlebování. Vy a váš nadřízený sdílíte vzájemnou závislost a pevný, důvěryhodný vztah je podstatný pro vás oba. Řízením vašeho vztahu se šéfem docílíte nejlepší výsledky nejen pro sebe, ale i pro něj a pro celou organizaci. Váš nadřízený má podstatné informace a organizační perspektivu, kterou potřebujete pro kompetentní výkon své práce v souladu se směrem a cíli celého podniku. Může se s vámi podělit o rozvoji a novinkách, které se vyskytly na vyšších úrovních vaší organizace, informovat vás o nových prioritách, spojit vás s jinými oblastmi podniku a samozřejmě vás obhajovat, pokud budete potřebovat zdroje a spolupráci od jiných oddělení nebo divizí.

Váš nadřízený zase potřebuje vás, aby prováděl svou práci efektivně. Potřebuje vaši podporu a názory, potřebuje být informován o možných problémech. Schopnost vybudovat tento důležitý vztah ovlivňují dva faktory:

pochopení cílů a priorit vašeho nadřízeného – jakých cílů potřebuje váš šéf dosáhnout, jaký je váš přístup k práci, jak se vaše cíle hodí do širšího kontextu, pokud dosáhnete svých cílů, pomůžete tím nadřízenému k dosažení jeho cílů, nebo to způsobí konflikt? Ceňte si času vašeho nadřízeného, opatrně plánujte schůzky, měřte úroveň priority vašich plánů vzhledem k celému oddělení;

porozumění jeho pracovnímu stylu – formální nebo neformální, má šéf praktický přístup, řeší s vámi problémy, jakmile se objeví, nebo vás pravidelně kontroluje a nedovolí vám ujmout se vedení. Byl by rád, kdybyste jednali samostatněji? Jaké rozdíly jsou mezi vaším pracovním stylem a jeho? Pokud je to možné, přizpůsobte se, odstraňte zbytečné obtíže, které způsobují nedorozumění.

-ba-

Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com