Jak změnit dysfunkční pracoviště

Pod pojmem dysfunkční organizace si většina lidí představuje v první řadě křik. Řada projevů dysfunkčních pracovišť však se zvýšeným hlasem nesouvisí. Je způsobena především neschopností řešit konflikty přímo. Základní projevy dysfunkčního pracoviště zahrnují:

- Lidé říkají jednu věc, ale myslí si něco jiného.

- Lidé mluví o nových myšlenkách jen proto, aby je pak mohli v soukromí podrývat.

- Obranné chování.

- Lidé říkají, že něco udělají, a pak to neudělají.

- Chaos.

- Odklánění od zpětné vazby a obviňování.

- Lidé předstírají, že se k nim nedostaly důležité informace.

- Odmítavý postoj k řešení konfliktů.

- Pomlouvání a zákeřné jednání za zády.

Konflikty na pracovištích se stávají. Je však třeba řešit je zdravě a produktivně. V první řadě začněte bojovat proti pomluvám. Zaveďte politiku nulové tolerance vůči pomluvám a nahraďte je zdravou komunikací.

Umožněte zaměstnancům, aby řešili konflikty přímo. Vytvářejte otevřené pracovní prostředí založené na důvěře a sledujte projevy dysfunkčního chování, které je třeba odstranit.

Pak přichází na řadu vytváření společné vize. Každý chce být součástí něčeho většího, cítit se produktivní a šťastný. Poskytněte proto svým lidem jasný a pozitivní obrázek toho, kam společně směřujete.

-kk-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine