Jak zůstat náborářem na (vysoké) úrovni

Náboráři – ať již interní či externí – jsou dobří pouze tak jako jejich poslední nábor. Pokud si chtějí zachovat vysokou hodnotu ve své profesi, kde panuje konkurence a vysoké požadavky, musejí zůstat na vrchu veškerého dění v ostatních oborech, organizacích a pracovní síle. Nekonečným zdrojem informací i uchazečů o zaměstnání je dnes Internet, nejúspěšnější náboráři se však shodují na tom, že nelze zcela nahradit tradiční osobní jednání.

Interní náborář potřebuje především orientaci na vnějším trhu. Nestačí pouze navštěvovat odborné konference nebo být členem profesních organizací, důležité je také pravidelně měnit aktivity a pronikat tak na jiné trhy a k novým myšlenkám. Budování kontaktů na lokální úrovni nemusí vždy stačit, na druhou stranu se však nesmí zapomínat na vlastní řady.

Externí konzultanti v oblasti náboru pracovních sil mají o vnějším trhu dobro představu, takže by se měli naopak soustředit více na interní potřeby klientských organizací. Nabízí se studium na Internetu či v místních knihovnách. Musejí být vnímaví a dobří v komunikaci.

-kk-

**Datum vydání:** VII/2004
Zdroj: Workindex.com - rozcestník k řešením v oboru lidských zdrojů, nové informace pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workindex.com