Jak zvládat okamžiky duševního vypětí

Pro někoho může být stav psychické tenze, tedy duševního vypětí, stresující záležitostí, pro jiného naopak povzbuzením, jež mu nažene adrenalin do žil a pomůže mu překonat překážku a dosáhnout cíle. Ať už je to, jak chce, tenze ovlivňuje způsob našeho jednání a komunikace. Pro ty, kteří mají v úmyslu tento stav zvládnout a využít ve svůj prospěch, přináší článek několik rad: Udělejte si v duchu přestávku – zhluboka dýchejte, došlápněte oběma nohama na zem a znovu se soustřeďte na smysl vašeho jednání. Napětí bývá často způsobeno nedorozuměním či předsudky - než se vaše emoce ocitnou na bodu varu, zkuste si vše ještě jednou vyjasnit.

Naučte se rozeznávat tenzi, která je součástí tvůrčího procesu, a rozpoznávat příležitosti, kdy se můžete naučit z dané situace něco nového, získat nové dovednosti. Někdy se můžete cítit nesvůj, protože víte, že byste musíte udělat něco neodkladně – v tom případě si sedněte a napište tři až pět věcí, které můžete skutečně vykonat okamžitě. Pokud je zdrojem napětí druhá osoba, zejména při skupinové práci, je důležité, aby nevznikalo kontraproduktivní vypětí, jež způsobuje pokles produktivity a emocionální nestabilitu.

Pokud není odhalen jeho zdroj, napětí roste – je důležité se kolektivně rozhodnout, zda bude nutno problém řešit bezprostředně, nebo je možno vyčkat. V některých případech lze situaci uklidnit prostým změnou tématu konverzace – například užitím vtipu či dodatečných informací, které mohou zabránit nedorozumění. Víte-li, že je příčinou porušení dohodnutých zásad a pravidel, zjednejte nápravu, poukažte na to, co bylo stanovena. Zkuste pohlížet na napětí jako na katalyzátor duchaplného dialogu, který může být zdrojem nových nápadů a perspektiv.
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online