Jak zvládat okamžiky duševního vypětí

Jak zvládat okamžiky duševního vypětí

Pro někoho může být stav psychické tenze, tedy duševního vypětí, stresující záležitostí, pro jiného naopak povzbuzením, jež mu nažene adrenalin do žil a pomůže mu překonat překážku a dosáhnout cíle. Ať už je to, jak chce, tenze ovlivňuje způsob našeho jednání a komunikace. Pro ty, kteří mají v úmyslu tento stav zvládnout a využít ve svůj prospěch, přináší článek několik rad: Udělejte si v duchu přestávku – zhluboka dýchejte, došlápněte oběma nohama na zem a znovu se soustřeďte na smysl vašeho jednání. Napětí bývá často způsobeno nedorozuměním či předsudky - než se vaše emoce ocitnou na bodu varu, zkuste si vše ještě jednou vyjasnit.

Naučte se rozeznávat tenzi, která je součástí tvůrčího procesu, a rozpoznávat příležitosti, kdy se můžete naučit z dané situace něco nového, získat nové dovednosti. Někdy se můžete cítit nesvůj, protože víte, že byste musíte udělat něco neodkladně – v tom případě si sedněte a napište tři až pět věcí, které můžete skutečně vykonat okamžitě. Pokud je zdrojem napětí druhá osoba, zejména při skupinové práci, je důležité, aby nevznikalo kontraproduktivní vypětí, jež způsobuje pokles produktivity a emocionální nestabilitu.

Pokud není odhalen jeho zdroj, napětí roste – je důležité se kolektivně rozhodnout, zda bude nutno problém řešit bezprostředně, nebo je možno vyčkat. V některých případech lze situaci uklidnit prostým změnou tématu konverzace – například užitím vtipu či dodatečných informací, které mohou zabránit nedorozumění. Víte-li, že je příčinou porušení dohodnutých zásad a pravidel, zjednejte nápravu, poukažte na to, co bylo stanovena. Zkuste pohlížet na napětí jako na katalyzátor duchaplného dialogu, který může být zdrojem nových nápadů a perspektiv.
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online