Jak zvládnout upovídaného člověka na poradě

Lektor a autor řady knih o vedení lidí Jiří Plamínek vysvětluje, že nejprve si musíme uvědomit, jaké problémy přílišné mluvení způsobuje. Jestliže je nadměrné mluvení rysem osobnosti zaměstnance, změní se jen těžko. Lze však odstranit problémy, které takto vznikají, zejména časové ztráty a málo prostoru pro ostatní.

Vyjádřit se by měl mít prostor každý účastník porady. Když ale něčí projev již přesahuje únosnou mez, je třeba jej vhodně zastavit. K tomu dobře poslouží jasné gesto, například ve stylu technické poznámky. Chronického mluvku můžete také zaměstnat pořizováním zápisu ze schůze a sledováním časového programu. Je-li mluvkou šéf, vyplatí se taktně mu to sdělit, ale v soukromí.

Se zaměstnancem, který nezvládá chování na poradách, byste si měli promluvit mezi čtyřma očima. Často si totiž důsledky svého chování sám neuvědomuje. Obecně je dobré stanovit pravidla pro porady, která budou všichni dodržovat.

-kk-
Zdroj: iHNed.cz - online zprávy Hospodářských novin
Zobrazit přehled článků ze zdroje iHNed.cz