Jak zvýšit efektivitu týmové práce

Není tomu tak dávno, co byla problematika lidských zdrojů uznána za natolik důležitou, aby pro ni bylo v rámci podniku zřízeno samostatné oddělení. To bývalo navíc často bráno jako součást provozu. Dnes však má personální oddělení stejnou váhu jako úseky ekonomiky, prodeje, financí a výroby. Učíme se, že nejdůležitější je soustředění na maximální efektivitu práce. Určitá pozornost je věnována individuální výkonnosti, ale velmi důležitou a dosud nedoceněnou složkou je produktivita týmová, která je kritickým faktorem úspěchu společnosti.

Základním předpokladem úspěšnosti týmu je soustředit se na tři základní oblasti. První z nich je povědomí o týmových pravidel a tom, co znamená úspěšné splnění úkolu. Vedoucí skupiny i její členové musejí být schopni určit, jaké prostředky a lidské schopnosti budou potřeba a zda jsou dostupné. Manažer zhodnotí, jaký typ týmu bude zapotřebí. Pokud je vyžadována kooperace a spolupráce, úkoly jednotlivců by měly být strukturovány tak, aby vyžadovaly častou vzájemnou interakci a výsledek by měl záviset na kolektivním přispění.

Měřítky efektivity kolektivu jsou: Cíle – zná tým své úkoly a data jejich splnění? Ví, čeho chce firma dosáhnout? Dále participace – kolik je příležitostí přispět vlastními nápady a názory. Možnost vyjádření pocitů hraje také důležitou roli stejně jako charakter vedení a diagnóza problémů, která by se měla zaměřit spíše na příčiny než příznaky. V oblasti rozhodování je mimo jiné podstatné, zda je dosahováno shody a týmové podpory rozhodnutí. Nedílnou součástí týmové práce je také důvěra a kreativita, s níž souvisí možnosti osobního rozvoje a růstu.

Zdroj: Coxe Group - Stránky americké konzultantské společnosti Coxe Group, Inc. Informace z oblasti managementu.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Coxe Group