Jak zvýšit produktivitu

Zvyšování produktivity práce je jedním z úkolů, před kterým stojí pracovníci zodpovědní za výuku. Proces můžeme rozdělit do několika fází. Na začátku by měly být pracovní úkoly způsobeny a podávány tak, aby odpovídaly osobním hodnotám, které zaměstnanec vyznává. Práce musí souviset s tím, co se zaměstnance niterně dotýká . Bez této podmínky se zvýšená produktivita nemůže dostavit.

Dalším krokem je důraz na to, aby energie byla účelně zaměřena. Zaměstnanec by si měl umět svoji činnost rozvrhnou tak, aby vynakládal energii vždy na klíčové věci, které vedou k úspěšnému zvládnutí problému. Práci je možno zvládnout lépe také v případě, kdy se do práce zapojují pozitivní, na příležitost zaměřené emoce. Na pracovní výkon má v neposlední řadě vliv i fyzická připravenost.
-kh-
Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer