Jak zvýšit zodpovědnost vašich lidí?

Neznám jediného manažera, který by si nepřál, aby jeho lidé přebírali větší zodpovědnost za svou práci. Je to velké téma v jakékoliv době. Z naší praxe víme, že pokud máte v týmu šikovného a pracovitého jedince, je možné postupem času jeho zodpovědnost zvyšovat. Je to o soustavné práci, která ale nese zajímavé výsledky.

Ilustrační snímek

Než se pustíme k samotnému zvyšování zodpovědnosti, je třeba si objasnit, co je to vlastně zodpovědnost. Pro spoustu lidí je zodpovědnost o nějaké spolehlivosti, ke které patří třeba to, že chodí včas do práce. Bohužel pro některé jednotlivce je včasný příchod na pracoviště vrcholem zodpovědnosti. Za tímto pojmem je ale mnohem více.

Když je to dobré, zodpovědný je každý

Zodpovědnost vypovídá o iniciativě jedince a postoji k životním situacím (zvláště těm nepříjemným). Představte si firmu, které se momentálně velmi daří a je na vzestupu. Za tyto úspěchy většinou všichni přebírají zodpovědnost a s velkou oblibou hlásí: „My jsme udělali to a to.“ Když se ale firmě nedaří a řeší se nějaký malér, stává se, že od toho mají naši lidé tendenci dávat ruce pryč. Také to občas podpoří přehazováním zodpovědnosti z jednoho na druhého (případně z jedno oddělení na druhé). To krásné „my jsme udělali to a to“ se rázem změní na „za to můžou oni“.

Toto přehazování viny z jednoho na druhého nebo neochota přijmout zodpovědnost za své činy je ukázkou nízké úrovně zodpovědnosti. Neznamená to ale, že by dotyčná osoba byla špatná. I vy jste se možná někdy přistihli při tom, že jste se cítili obětí nějaké situace a přišli jste si naprosto bezbranní či neschopní udělat jakoukoliv akci, která by to změnila. Rozhodně to nevypovídá o vaší neschopnosti zvládat svou práci.

I ti nejlepší občas dávají ruce pryč

Ze zkušenosti víme, že když ochotný a pracovitý člověk nechce za nějakou oblast své práce přijmout zodpovědnost, znamená to, že nemá v dané oblasti dostatek vědomostí či zkušeností a návodů na to, jak to zvládnout. A je naprosto logické, že se mu nechce přebírat zodpovědnost za něco, čemu nerozumí a o čem ví, že to nedokáže mít plně pod kontrolou.

Vezměte si příklad vašeho skvělého pracanta, který nemá řidičský průkaz a ani neví, jak se auto řídí. Když za ním přijdete a poprosíte ho, aby odvezl vaše auto do servisu, s největší pravděpodobností nebude ochotný za tuto činnost převzít zodpovědnost. Není to o tom, že by byl neochotný či neschopný, jen mu chybí znalost a dovednost. To je docela očividný příklad, ale funguje to i v oblastech méně zřejmých.

Doplňte znalosti a možná uvidíte divy

Právě proto je pro zvyšování zodpovědnosti vašich lidí nutné je neustále školit a trénovat a dodávat jim vědomosti nejen přímo související s jejich postem, ale i s pozicemi jejich kolegů či prací na jiných odděleních. Čím více budou vaši lidé rozumět tomu, jak vaše organizace funguje, tím budou ochotnější přebírat zodpovědnost za celkové dění ve společnosti. Určitě není nutné se hned vrhnout do externích školení, vzdělávání si můžete nastavit i interně – třeba formou předávání zkušeností od lidí, kteří jsou na svých postech úspěšní. A to jsou aktivity, které si může dovolit firma jakékoliv velikosti.

Požádejte třeba svého nejlepšího obchodníka, aby se na poradě podělil o své úspěšné návody s dalšími prodejci. Nebo řekněte svému nejlepšímu mechanikovi, aby ukázal své dovednosti a fígle při opravě vozů svým kolegům. Lidé sice nebudou třeba dvě hodiny pracovat, ale pokud to zvýší jejich schopnosti a ochotu přebírat větší zodpovědnost za oblast své práce, investovaný čas se vám velmi rychle vrátí v podobě zvýšené produktivity a iniciativy ze strany vašich lidí.

Na závěr je důležité dodat, že tento princip vzdělávání funguje pouze na pracovité jedince. Pokud máte v týmu někoho, kdo není moc ochotný pracovat a spíše se veze na výsledcích ostatních, žádné školení a trénink ho nespasí. Tím si buďte jistí. Účelem vzdělávání je podporovat již dnes úspěšné pracovníky v další produkci, není to magický nástroj pro to, abychom někoho přesvědčili o tom, že je třeba vzít za práci.

Dobře nastavené vzdělávání a rozvoj vašich lidí zvyšuje produktivitu a zároveň i zodpovědnost jednotlivců. Určitě tedy není příliš prozíravé stavět tyto aktivity na druhou kolej. Může se pak snadno stát, že místo aktivního přístupu při řešení náročných situací se vám dostane obviňování okolí a okolností, které nikam nevede.

Přeji mnoho úspěchů v oblasti budování vašich týmů.

 

PS: Už posloucháte podcast „O lidech“? I díky němu se zase vy můžete vzdělávat v oblasti, která je pro šéfy, manažery i personalisty zásadní – v oblasti porozumění lidem.