Jaký je rozdíl mezi databází a společenstvím uchazečů?

Téměř každý náborář disponuje databází potenciálních uchazečů, ti úspěšnější na to ale jdou jinak. Sestavili společenství uchazečů, kteří mohou být umístěni do určitých pozic rychle a s velkou pravděpodobností úspěšnosti.

Mezi databází a společenstvím je propastný rozdíl, který bohužel řada náborářů nechce vidět. Často se spokojí s databází, kterou vytvořili užitím neosobních metod, například e-mailu nebo webových stránek. Tyto databáze mají dva zásadní nedostatky:

- velmi rychle „stárnou“ a data jsou v krátké době téměř nepoužitelná,

- náborář má na uchazeče pohled jen z jedné stránky, obecně pocházející pouze z CV. Nemá žádné dodatečné informace, osobnější náhled a referenční data.

Síla společenství

Podle průzkumů má zmíněné společenství mnohem osobnější ráz, přináší schopnost ovlivňovat rozhodnutí, uspokojit na určité úrovni potřeby zúčastněných a nabízí sdílení emočních spojení s dalšími členy. Náborář může být součástí této komunity a určovat dynamický internetový prostor pro potenciální uchazeče, kteří na jeho základě mohou komunikovat jak mezi sebou, tak se zaměstnanci, náborovými manažery a samotnými náboráři. Vhodným využitím technologií tak mohou firmy téměř dosáhnout úrovně osobní interakce.

Členství a vliv

Talentové společenství se neustále mění a roste. Lidé se do něj mohou začlenit několika způsoby, z nichž ale každý vyžaduje, aby získali více informací o firmě a poskytli více informací o sobě.

Každý v tomto společenství si je jist, že jistým způsobem vyhovuje základním požadavkům dané firmy. Firma také může získávat další informace prostým umožněním členům taková data vkládat, nebo i vytvářet osobní webové stránky.

Napojení členů

Pokud tato komunita dobře funguje, uchazeči dostávají pravidelně e-maily a další informace o pozicích a možnostech. Mohou řídit informace o své osobě, případně se odhlásit, pokud ztratí zájem. Aktivní zapojení uchazečů zvyšuje konektivitu a zájem o danou společnost.

Kvalitní uchazeči a flexibilita

Všechny tyto informace vedou k závěru, že společenství je mnohem flexibilnější než databáze. Uchazeči, kteří se zajímají o jednu pozici jsou pravidelně odkazováni na další pro ně vhodné na základě hlubších znalostí, které o nich náboráři získávají. Jeden kvalitní uchazeč může být ideální pro několik pozic, a tak může pokrýt firemní potřeby v oblasti lidských zdrojů menší množství uchazečů.

-av-
Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net