Jaký kabát oblečete dnes?

Poradce, obchodní partner, obchodník, manažer vztahů mezi zaměstnanci atd. Náborář musí umět nosit hodně kabátů.

- Poradce. Náborář je denně poradcem uchazečům i náborovým manažerům. Ti často vyhledávají radu zkušených náborářů, kteří znají trh, ve kterém bojují o talenty. Náborář také hraje důležitou roli při rozhodování, co je pro uchazeče nejlepší.

- Manažer vztahů mezi zaměstnanci. Hlavní náplň práce náboráře tvoří předcházení potenciálních konfliktů mezi zaměstnanci. Například při sdělování nepříjemných zpráv interním uchazečům, kteří jsou přesvědčeni, že jsou pro pozici nejvhodnější. Je to často právě náborář, který přejímá roli multiombudsmana, kdy pomáhá emočně citlivějším uchazečům.

- Přítel. Náborář by měl rozvíjet a kultivovat vztah se zaměstnancem již od samého začátku. Autorka uvádí příklad, kdy se jí dostalo přátelského přijetí při výběrovém řízení ve firmě Johnson and Johnson.

- Obchodní partner. Znalosti v oboru jim umožňují pomáhat náborovým manažerům promítnout obchodní a firemní cíle do talentu, který by je mohl splnit a pak jej najít. Autorka uvádí, že často slýchá manažery, jak si libují, jaké mají v náborářích dobré obchodní partnery.

- Strážci zákona. Rolí náboráře je také chápat a řídit se složitou legislativou. Pomáhají náborovým manažerům, kteří jsou s těmito regulemi méně často ve styku, chápat, proč je poctivost náborových praktik jejich základem.

- Obchodník. Náboráři pokrývají oba konce spektra trhu s pracovní silou. Na jedné straně jsou odpovědni za dolování talentů – hledání diamantů v „zemině“, kde se snadno přehlédnou a za pohyb talentu v bludišti náborových praktik, které jsou plné nerozhodných a rozpolcených náborových manažerů nebo přetížených výběrových týmů. Náborář se stává předním obchodníkem za firmu, za kterou rekrutuje, velebí organizaci, a zároveň podává jasné informace o tom, co čeká případné uchazeče

-av-
Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net