Je výhodné nabízet flexibilitu?

Arriva, velký autobusový a vlakový dopravce, dává všem zaměstnancům možnost využívat flexibilitu. Lynn Perryová, vedoucí HR v této firmě, která zaměstnává jen ve Velké Británii více než 22 000 lidí, sdělila PM, že vytvořili pro řadové manažery interní příručku flexibility.

"Pro manažery může být obtížné chápat výhody přizpůsobení části pracovní doby požadavkům zaměstnanců. Příručka jim pak v případě, že je zaměstnanec v tomto ohledu osloví, poskytne příklady toho, jak jiní manažeři introdukovali tyto praktiky ve svých týmech."

Perryová dodala, že flexibilita nemusí být náročná na řízení a je pro ně důležitým nástrojem v náboru a retenci zaměstnanců - lidé mají řadu důvodů, proč chtějí pracovat flexibilně počínaje pečovatelskými potřebami, potřebou dalšího vzdělání aj.  

Například firma Bella di Notte - výrobce spodního prádla, introdukovala flexibilní program před dvěma roky a dosáhla díky němu nulové fluktuace. Zakladatelka firmy řekla PM, že asi 60 % pracovní síly tvoří u nich ženy-matky a citovala nemalé úspory, kterých díky tomuto přístupu malá firma dosáhla.

-av-

Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management