Jiný kraj - jiný mrav

Firmy, které zaměstnávají cizince, vědí, že k nim musí přistupovat jinak, než k zaměstnancům z vlastní země. Totéž platí naopak – zaměstnanci pracující pro mezinárodní firmu se musí v mnohém přizpůsobit kulturním zvyklostem svého nadřízeného. Článek prezentuje několik různých národností a jejich nejmarkantnějších kulturních odlišností.
* Belgie: v tamějších firmách vládne centralizovaná struktura s přísnými pravidly, která není možné jen tak snadno změnit.
* Dánsko: zaměstnanci jsou výrazně orientovaní na cíl, ve firmách si nadřízení s podřízenými většinou tykají.
* Finsko: zaměstnavatelé kladou důraz na rovnoprávné postavení žen coby zaměstnanců.
* Francie: přísná hierarchie, zaměstnanci požadují od svých nadřízených jasné perspektivy. Častým způsobem řešení sporů jsou stávky.
* Velká Británie: organizace je hierarchická, nadřízení se orientují na snižování nákladů. Britové nejsou rádi, když lidé používají jiný jazyk než angličtinu.
* Švédsko: rozhodování zde trvá dlouho, protože vše se diskutuje s podřízenými i kolegy.
Zdroj: Die Presse - Zpravodajský server - online verze deníku Die Presse.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Die Presse