Jste připraveni?

Ať už oživení ekonomiky nastane ještě letos nebo až v následujících dvou letech, doba, kdy to bude, se blíží. Manažeři by se proto měli začít ptát: „Jsme připraveni?"

- Určete směr. Vůdcové by měli vymezit budoucí zaměření organizace prostřednictvím vize a strategií provádění změn, které jí pomohou dosáhnout.
- Propojte zaměstnance. Vůdcové se nepohnou z místa bez podpory svých zaměstnanců. Je proto třeba vyjasnit jim vizi a cíle pro budoucnost a vytvářet pevné týmy, které je dokáží naplnit.

- Inspirujte. Nadšení a důvěru mezi zaměstnanci můžete budovat prostřednictvím zvyšování očekávání, podpoře v otázce přijímání výzev a vštěpování zájmu o nejlepší výkony.

- Komunikujte. Silné komunikační dovednosti jsou stěžejní pro rozvoj organizace. Je proto třeba, aby vůdcové informovali své zaměstnance o aktuální situaci a změnách v organizaci.

- Řiďte. Bez angažovaných zaměstnanců nelze dosáhnout úspěchu. Vůdcové by proto měli podporovat a rozvíjet své lidi, aby plnili potřeby své organizace a dokázali si zaměstnance udržet.

-kk-

Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer