Jste sami sobě největším nepřítelem?

Každému se někdy stane, že musí bojovat sám se sebou. Sami si stavíme do cesty překážky, které dosud neexistovaly. Pak se stáváme svými vlastními nejhoršími nepřáteli. Článek shrnuje sedm oblastí, na které byste si měli dát pozor, pokud si nechcete sami dělat život těžší.

- Odkládání. Správně odkládat řešení věcí je velké umění. Začněte tím, že se naučíte vymezovat mezní termín, v němž je třeba začít s příslušnými úkoly. Nebude to noc před odevzdáním, jestliže půjde o čtyřicetistránkovou řeč k investorům nebo dokument o strategickém plánování, který budete předkládat vedení firmy. V takových případech je mezní termín měsíc předem. Naučte se rozeznávat složitost svých úkolů.

- Volné zacházení s fakty. Jde o syndrom vylepšování faktů za účelem posílení vlastní pozice například při důležité schůzce. Když pak vyjde vaše úprava najevo, bude to velký problém.

- Problémy s nasloucháním. Nedávejte okolí najevo svůj nezájem. Pak se vám stane, že nebudete k ničemu zváni. Naslouchejte také proto, že jinak přijdete o důležité informace.

- Uhýbání před pravdou. Nejde jen o to, že byste lhali, ale také o to, že se vyhýbáte tomu, abyste řekli například nadřízeným, co nechtějí slyšet. Když se budete chovat, jako že se nic neděje, nakonec budete stejně vypadat jako lháři.

- Příliš tvrdá pravda. Zatajovat pravdu je jedna věc. Podobně špatné je ale také podávat pravdu ve smyslu „jsme na tom nejhůř a nic nám nepomůže“. Nejlepší je střední cesta – říci, že nastaly problémy a nyní na nich začnete pracovat. Pamatujte si, že pravda je jako čokoláda – určité množství je potěšení, ale příliš mnoho může být smrtelné.

- Neustálé rozladění. Jistě máte mnoho důvodů, proč být rozzlobení. Raději se ale snažte uvolnit a udržet své emoce pod kontrolou. Jinak se vám nedostane pozornosti, i když přijdete s dobrými myšlenkami.

- Špatný přístup k uznání a vině. Touha po uznání za dobře provedenou práci je přirozená. Ani vy sami nechcete působit jako někdo, kdo neumí projevit uznání druhým. Často se však stává, že se lidé spíše obviňují, než aby se uznávali. Jestliže chcete správně řídit uznání a vinu, vycházejte ze vztahu se svým nadřízeným. Chce-li uznání, dejte mu je. Pokud se snaží vyhnout vině, přijměte to. Je to jediný člověk, který potřebuje uznání ve všech ohledech.

-kk-

Zdroj: WebMD Health - přední americký portál věnovaný ochraně zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje WebMD Health