Jste skvělí, ale neví se to o vás?

Lidé obvykle tvrdí, že se neradi vychloubají a raději nechají za svou práci „promlouvat“ své činy.

Bohužel jste to ale jen vy, kdo ví, že „to ve vás je“ a pokud to ostatní nevidí, může to být zbytečně škoda. V dnešním nelehkém pracovním prostředí nestačí čekat, až si vás ostatní všimnou, odmění, povýší nebo zaměstnají.

I když není lehké ani příjemné se „chvástat“, je třeba vynaložit jistou snahu odlišit se od ostatních konkurentů.

- Co se týče životopisu, pokuste se vychválit prostřednictvím podpůrných dokumentů, které k CV přiložte. Pokud vytvoříte zajímavé CV, jistě si tyto dokumenty v HR prohlédnou.

- Publikujte. Tisk hledá stále zdroje nových článků. Zvolte pokud možno atraktivní téma a moderní myšlenky.

- Pořádání prezentací pro komunitu a profesní skupiny je dalším skvělým způsobem, jak hovořit o věcech, kterým rozumíte a o kterých chcete, aby ostatní věděli. Lidé tíhnou k mluvčím a zajímají se o ně.

Demonstrování vašich schopností a výsledků není jednorázovou činností. Mělo by se stát součástí vašeho profesního života. Zmíněné tipy představují taktní způsob, jak získat uznání, které si zasloužíte.

-av-
Zdroj: CareerBuilder - největší americký portál s nabídkami zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje CareerBuilder