Kancelář nebo box?

Chcete klid? Pokud pracujete v boxu, tak ho mít nebudete. Nízké zdi jsou sice výborné nejen pro spontánní spolupráci, ale i spontánní rušení. Jako všechno, i tato problematika se točí hlavně kolem peněz. Úspory z boxů oproti klasickým kancelářím mohou být obrovské. Na druhou stranu je třeba si zkusit vyčíslit i zisky, které pramení z toho, že klíčové osoby dostanou prostor a podmínky pro práci.

Podle průzkumu F. Taylora jsou zhruba tři faktory, které ovlivňují výkonnost kancelářských pracovníků: organizace a management, IT a pracovní prostředí! H. Miller chce přistoupit ke kompromisu - použití "signalizačního světla", které dá jasný signál kolegům, že nechcete být rušeni. Naproti tomu G. Tompkin vidí taková řešení jako nedostačující a chce dát těm, kteří potřebují pracovat bez vyrušování to, co potřebují a "spolupracujícím" kanceláře se skleněnými průzory a prostory pro "srocování".

-av-
Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company