Kdo měří, ten jede

Přestože je firmy zatím příliš efektivně nevyužívají, nástroje pro měření lidských zdrojů budou v blízké budoucnosti hrát důležitou roli ve snaze o dosahování strategických cílů. K tomuto závěru dospěla alespoň aktuální studie americké neziskové společnosti The Conference Board. 84 % ze 104 dotázaných manažerů lidských zdrojů konkrétně uvedlo, že očekává nárůst využití měřicích nástrojů v průběhu tří následujících let. Jen 12 % respondentů považuje dosavadní měření lidských zdrojů za dostatečné.

Pro nábor, rozvoj a uchovávání zaměstnanců existují stovky měřicích nástrojů, firmy by je proto měly vybírat tak, aby byly v úzkém vztahu s jejich celkovými strategickými cíli. Tradičně se zavádělo měření finančních a časových nákladů na pracovní sílu. Pokud ale firmy chtějí skutečně zhodnotit efektivitu a vliv investic do pracovní síly a HR aktivit, měly by používat nástroje vyvolávající diskusi na manažerské úrovni, jejímž výstupem budou akční plány, a sloužící jako základní myšlenky ke zlepšení procesu rozhodování v řízení lidských zdrojů.

-kk-

**Datum vydání:** I/2005
Zdroj: Newswise - americký informační portál pro novináře z oblasti lidských zdrojů, obchodu a vědy
Zobrazit přehled článků ze zdroje Newswise