Kdo nemluví s námi, mluví proti nám

Efektivní interakce mezi zaměstnanci na poradách mohou výrazně přispět k celkově efektivním vztahům na pracovišti. Důležité je, aby se na poradách nevedly diskuse nesouvisející s řešenými tématy ani diskuse, které budou sice k tématu, ale povedou je mezi sebou jen určité skupinky účastníků. Článek přináší několik tipů pro vedoucí porad, jak udržet co nejefektivnější konverzaci.

- Používejte neverbální komunikaci. Chvíli se na účastníky vedoucí vlastní hovory upřeně zadívejte. Můžete také zvednout obočí nebo zastavit řečníka do doby, než mu ostatní opět začnou věnovat pozornost.

- Pokládejte otázky. Vyzvěte některého z účastníků, kteří si na poradě vedou vlastní diskusi, aby vyjádřil svůj názor pro všechny. Požádejte ho, aby se o své myšlenky podělil i s ostatními účastníky.

- Verbálně zakročte. Bez projevu sarkasmu nebo hněvu vyzvěte účastníky, kteří vám nevěnují pozornost, aby se opět přidali ke zbytku skupiny. Vyjádřete například lítost, že přicházíte o důležité myšlenky, když se účastníci baví pouze mezi sebou a nikoli se všemi.

- Zvolte si skupinový signál. Vyberte signál, která dá všem jasně najevo, aby diskutovali pouze o jedné věci a se všemi zároveň. Může jít například o gesto vyjadřující oddechový čas (time out), které doplníte zvednutím jednoho prstu.

-kk-

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR