Kdo se málo ptá, málo se dozví

Každý vůdce by měl být schopen vytvářet a udržovat upřímné vztahy s ostatními. Jednou z nejúčinnějších cest k lepšímu spojení s druhými je umění klást dobré otázky.

Ať už vůdcové mluví se zákazníky, vedou pohovory s uchazeči o zaměstnání, komunikují s nadřízenými nebo se dotazují svých zaměstnanců, měli by umět lidi vtáhnout. Nejde přitom o to, na co se ptají, ale jak se ptají.

- Buďte zvídaví. Někteří manažeři se domnívají, že být prvním i posledním, kdo mluví, je projevem síly. Takový postoj je však připravuje o důležité informace hned v počátcích a dává důležitým lidem najevo nedůvěru. Zvídavost je zásadní, chcete-li pokládat dobré otázky.

- Pokládejte otevřené otázky. Ptejte se tak, abyste zjistili nejen to, co se stalo, ale také to, co si myslí. Vyvarujete se tak úsudků na základě chybných předpokladů.

- Angažujte se. Když se ptáte, dávejte najevo svůj zájem. Pracujte na výrazu obličeje a celkové řeči těla.

- Jděte hlouběji. Manažeři se mnohdy mylně domnívají, že když neslyší žádné špatné zprávy, vše je v pořádku. Opak je přitom pravdou. Snažte se vždy získat všechny informace a mějte na paměti, že problémy týmu jsou především vaše problémy.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review