Kdopak to mluví?

Lidé, kteří neustále mluví, obklopují v práci mnohé z nás. Zdá se, že nemají žádný pojem o čase, když nás vždy vyzývají k hovoru jen „na minutku“. Většina z nás se k nim chce chovat zdvořile, ale zároveň zdůraznit i nedostatek vlastního času. Článek přináší dvanáct rad, jak takové kolegy přirozeně utišit.

- Komunikujte neverbálně. Pokračujte ve své práci a vyhněte se očnímu kontaktu. Řadě lidí to dojde a kontaktují vás jindy. Nebo se můžete často dívat na hodinky, začít si balit věci do tašky nebo využít gesta, kterým policisté stavějí auta.

- Pokud to nezabere, vysvětlete svůj nedostatek času. Přímo sdělte dané osobě, že se jí nemůžete věnovat, protože jste uprostřed projektu, který je třeba zítra odevzdat.

- Zkuste časový limit. Můžete navrhnout například pět minut a dát příslušné osobě na vybranou, zda lze její problém v takové chvíli vyřešit. Pokud limit přesáhne, vy jej dodržte a vraťte se ke své práci.

- S upovídanými lidmi se scházejte v jejich kancelářích, nikoli v té vaší. Odejít z jejich kanceláře je totiž vždy šikovnější, než se snažit vystrnadit je z té vaší.

- Schůzky si dávejte před obědem nebo před zavírací dobou. Volte dobu, která bude sama o sobě určitým limitem.

- Využijte pomoc asistenta. Požádejte kolegu, aby vám po nějaké době strávené s upovídanou osobou připomněl nějakou schůzku, na kterou musíte odejít.

- Složte mluvkovi kompliment. Poděkujte za podnětný nápad a požádejte ho, aby šel ke svému stolu a sepsal jej pro vás.

- Mluvte spolu vestoje. Není to tak pohodlné a symbolicky to ukazuje, že nemáte příliš času.

- Na schůzích zajistěte prosto pro mluvení i dalším. Poděkujte upovídaným a vyzvěte je, aby dali prosto dalším.

- Požádejte o shrnutí. Vyzvěte mluvku, aby vám daný problém shrnul v několika větách.

- Vstaňte a jděte ke dveřím. Při tom proneste, že hovor dokončíte o cestě.

- Představte mluvku někomu jinému. Vyzvěte ho, aby se svými názory seznámil například vedoucího příslušného projektu.

-kk-

Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How