Kdy je čas outsourcovat lidské zdroje?

V průběhu existence většiny úspěšných společností přijde na řadu rozhodnutí, zda je efektivnější zajišťovat určité úkoly HR interně, nebo využít outsourcingu. Udělat správné rozhodnutí ve správný čas není jednoduché. Existují však určité signály, které napoví.

- Spirálový růst nákladů. Rychle rostoucí náklady na řízení mezd a benefitů spolu s dalšími klíčovými oblastmi HR jsou prvním důvodem pro zvažování outsourcingu.

- Nedodržené termíny. Pokud si zaměstnanci stěžují, že jim klíčové dokumenty (včetně výplat) přicházejí pozdě, je to signál, že je něco špatně. Pravděpodobně je vaše oddělení lidských zdrojů zahlceno.

- Přetížení systému. Jestliže úkoly HR začínají zahlcovat interní zdroje IT, je čas buď investovat do lepších technologií, nebo předat alespoň určitou část práce HR třetí straně.

- Přibývání chyb. Žádné oddělení HR není bez chyb, lavinový nárůst pochybení je však dalším ukazatelem přílišného vytížení.

- Nekvalitní práce. Průměrné či podprůměrní výsledky v dlouhodobém měřítku signalizují, že oddělení HR je přetížené nebo dokonce nekompetentní. Outsourcing může být efektivnější než experimentování s novými manažery.

- Nespokojení zaměstnanci HR. Jestliže stížnosti zaměstnanců začnou překračovat únosnou mez, je čas začít uvažovat alespoň o částečném outsourcingu v nejvytíženější době.

- Kroky konkurence. Přechází vaši konkurenti na outsourcing řízení lidských zdrojů? Možná si již uvědomili potřebu, kterou jste vy dosud neobjevili nebo si ji nechtěli přiznat.

-kk-
Zdroj: HR World - on-line komunita pro odborníky na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR World