Když nevím, zeptám se

Mnoho firem investuje drahocenný čas, úsilí a peníze do hledání odpovědi na otázku, jak si udržet talentované zaměstnance. Nevidí přitom, že odpověd je vlastně velmi jednoduchá a zřejmá – není třeba hádat, ale zeptat se samotných zaměstnanců, co je ve firmě udrží a co ne.

Manažeři se často obávají takovou otázku zaměstnancům položit. Co kdyby jim odpověděli něčím, co nechtějí slyšet? Co kdyby začali příliš přemýšlet? Nevzniklo by tak ještě větší dusno, než je dosud? S takovými myšlenkami ale k udržení kvalitní pracovní síly nedojdou. Přesný čas a způsob kladení této otázky navíc není nijak předem dán. Vhodnou situaci představují například situace typu diskusí zaměstnanců o osobním rozvoji a kariéře. Tehdy je třeba dobře poslouchat například poznámky jako „Tak tohle je skutečně nereálné.“

Článek pro inspiraci uvádí seznam nejčastějších důvodů pro setrvání u téhož zaměstnavatele. První místo v něm zaujímá kariérní rozvoj a vzdělávání, následuje zábavná a vyzývavá práce, smysluplná práce a dobrý kolektiv. Další důvody zahrnují dobrého šéfa, uznání za vykonanou práci, možnost kontroly nad vlastní prací, flexibilitu, dobrý plat a zaměstnanecké výhody a inspirující vedení. Zjišťovat, co zaměstnance motivuje je možné nejrůznějšími způsoby, nejen ten přímý (mezi čtyřma očima). Existuje například možnost požádat někoho z jiného oddělení, aby se dotázal za příslušného manažera nebo vytvoření anonymního dotazníku. Toto jsou některé konkrétní otázky, které je třeba klást:
- Máte pocit, že jste za svůj přínos firmě dobře hodnoceni?
- Podporujeme vás v dosahování vašich osobních cílů a získávání očekávaných dovedností?
- Máte k dispozici školení, které by vás zajímal?
- Poskytujeme vám pravidelnou a nezaujatou zpětnou vazbu?
- Co by vám usnadnilo váš život a práci?
Zdroj: Career Systems International - Internetové stránky americké konzultantské společnosti
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Systems International