Když šéf dělá problémy...

Průzkum veřejného mínění prokázal, že produktivita zaměstnanců a doba, po kterou zůstanou ve firmě, z největší části závisí na vztazích s jejich bezprostředním nadřízeným. Špatné vedení tak může do značné míry poškodit prosperitu firmy. A to ještě nemluvíme o nákladech na nábor nových zaměstnanců, na jejich zaškolení apod.

Většina manažerů přitom nedělá chyby proto, že by si v tom libovala, ale proto, že prostě nevědí, jak mají ostatní správně vést. Mnoho jich bylo povýšeno na základě svých technických schopností a zkušeností, přičemž se jejich schopnost vedení ignorovala. Mnoho jich má strach z vedoucí role a strach z toho, že svou práci ztratí, proto používají taktiku, o které si myslí, že bude fungovat – totiž přehnanou kontrolu podřízených.

Zaměstnanci, kteří mají problémy se svým šéfem, by si měli uvědomit, že jeho chování je způsobeno spíše ignorancí než zlomyslností. Když vycítí, že jeho jednání pramení z neznalosti správných způsobů řízení, je lepší toto jednání přecházet.

Je vhodné svého šéfa v mezích možností podporovat, ale nenechat se sebou zametat. Podpora může spočívat v tom, že mu poskytnete zpětnou vazbu – v případě, že se bude chovat nevhodně, můžete mu to klidně a otevřeně sdělit. Manažeři by se měli sami snažit pozorovat úspěšné manažery v jiném oddělení a učit se od nich (například jak správně komunikovat).

**Datum vydání:** IV/2002
Zdroj: Fabjob.com - americký server pro uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fabjob.com