Když stížnost, tak pořádná

Pokud jste někdy v práci s něčím nesouhlasili, pravděpodobně jste si stěžovali. Stížnosti jsou pro zdravé pracoviště potřeba. Chroničtí stěžovatelé však mohou snižovat pracovní morálku a produktivitu práce. Chytrý člověk ví, že pravidla existují z nějakého důvodu. Ví, že některá mohou postrádat smysl, samotným stěžováním je však nenapraví. Je třeba být také iniciativní a navrhovat odpovědná řešení. Článek nabízí několik rad, jak nebýt jen krátkozrakým stěžovatelem a jak se chovat, pokud je stížnost na místě.

- Postupujte po řetězci vedení. Pokud máte stížnost na kolegu, jděte přímo k němu nebo oslovte svého nadřízeného. Jestliže máte problém s nadřízeným, jděte ještě výše. Jen je třeba si uvědomit, že některé stížnosti nebudete moci ve firmě uplatnit u žádné autority (např. budou-li se týkat zákonných opatření).

- Zvolte správné místo. Stížnost byste měli prezentovat v co největším soukromí. Zvolte například kancelář dotyčného, nikoli odpočívárnu nebo výrobní středisko.

- Zvolte správný čas. Pět minut před začátkem porady, koncem či začátkem pracovní doby není ten nejvhodnější čas. Řada případů si žádá smluvení formální schůzky, aby na ni měly obě strany čas i dostatečné soustředění. Jindy je vhodnější neformální diskuse. Správnou dobu vybírejte v závislosti na firemní kultuře.

- Ověřte si své informace. Než přijdete se stížností, vždy co nejpečlivěji prověřte fakta. Kdyby vaše informace nebyly správné, neukázali byste se v dobrém světle jako lidé schopní správně rozhodovat. Buďte objektivní a připravte si dokumentaci s přesnými daty, místy a popisy chování. Vyvarujte se ale souzení druhých a osobních útoků.

- Navrhněte nejméně jedno řešení. Pokud přijdete v návrhem řešení, pomůžete k rychlejšímu řešení věci. Ukážete také, že chcete být součástí řešení, nikoli daného problému. Zachovejte při tom klid a soustředění. Vyvarujte se emocí.

- Počítejte s tím, že se vám nemusí dostat rychlé odezvy. Nadřízení mohou potřebovat určitý čas na sesbírání informací z více zdrojů a zabezpečení firemních procedur pro řešení.

-kk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues