Když ženy šikanují ženy

Ženy si jako oběti svého tyranského chování v práci často vybírají také ženy. Jedním z důvodů je pravděpodobně předpoklad, že v ženách vidí méně konfrontační osobnosti, které nebudou na agresi reagovat stejně. Souviset to může i s omezeným počtem možností povýšení. Ženy se pak agresivitou snaží na sebe upozornit.

Americká organizace Workplace Bullying Institute upozorňuje na to, že řada firem tento problém ignoruje, což může vést k vyšší fluktuaci zaměstnanců, snižování produktivity nebo vyšším nákladům na zdravotní péči.

Pokud jste obětí šikany (bullyingu), upozorněte agresora na jeho chování a vliv, který na vás má. Nemusí si to totiž uvědomovat. Jestliže s ním nemůžete mluvit nebo vás neposlouchá, oslovte vyšší autoritu. Hledejte řešení v lidských zdrojích. Bránit se můžete i právní cestou.

Co dělat, jste-li manažerem oběti bullyingu?

- Berte to vážně. Nesouhlasit nestačí. Vaším úkolem je pomoci oběma stranám porozumět situaci a najít vhodné řešení. Pokud potřebujete zapojit další strany, ujistěte se, že o tom informujete oběť.

- Požádejte kolegu o koučování nebo zapojení do diskuse. Jste-li manažer mužského pohlaví, řešíte případ bullyingu mezi ženami a máte pocit, že by ženský pohled na věc mohl pomoci, spolupracujte s důvěryhodnou ženskou kolegyní. O účasti další osoby informujte všechny zúčastněné.

- Neakceptujte bullying nebo nevhodné chování jako něčí výstřednost. Platí to zejména tehdy, jedná-li se o člověka, který běžně patří mezi nejvýkonnější zaměstnance. To, že dělá dobře svou práci, ještě neznamená, že můžete přehlížet jeho neuctivé chování.

- Aktivujte oddělení lidských zdrojů. Oslovte specialisty, kteří jsou vyškoleni k řešení těchto situací. Mohou se do řešení problému přímo zapojit nebo vám poskytnout koučování.

- Nedělat nic není vhodné řešení.

-kk-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine