Kellogg's: V zimě do práce pružněji

Výrobce cereálií Kellogg's zavedl ve Velké Británii novou iniciativu, jejímž cílem je umožnit zaměstnancům delší pobyt na přirozeném denním světle. Do práce tak mohou přicházet o hodinu dříve než dosud nebo naopak odcházet o hodinu déle.

Nedostatek světla připravuje o produktivitu

Tento krok následoval po provedení výzkumu, který odhalil, že dva z pěti zaměstnanců vidí v zimních měsících denně méně než půlhodiny přirozeného světla. Každý desátý pak nevidí denní světlo vůbec, což se negativně podepisuje na produktivitě a motivaci zaměstnanců. Polovina z tisíce oslovených zaměstnanců uvedla, že pozoruje pokles své produktivity o více než 30 procent.

Personální ředitelka pro region Evropy Kirsty Leylandová potvrdila, že nedostatek světla je závažný problém, se kterým je ve výrobním podniku třeba pracovat. Spuštění pružného pracovního rozvrhu ve Británii považuje za jeden z prvních kroků.

-kk-

Zdroj: Personnel Today - portál britského magazínu a online komunita z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Personnel Today