Klíčem k úspěchu firem budou schopní lidé, které si firmy budou dále vychovávat podle svých potřeb

Digitalizace a plánovaný přechod na bezuhlíkovou ekonomiku s sebou přináší zvýšenou poptávku po kvalitních technických pracovnících. Jak se v dnešní době takto kvalifikovaní lidé hledají a co je pro ně v rámci pracovního procesu důležité? O tom jsme si povídali s Jaroslavem Neuvirthem, HR manažerem v Evropském inovačním centru společnosti Eaton v Roztokách u Prahy. Týmy inženýrů zde pracují na projektech, které pomáhají řešit aktuální problémy dnešního světa a to hlavně ve spojení s konceptem udržitelnosti a energetického přechodu.

EATON

Představíte nám krátce Eaton European Innovation Center (dále EEIC), na jakých projektech pracujete? Jaký máte tým? 

Cílem inovačního centra je vyvíjet technologie a produkty, které na globální úrovni pomohou s rozvojem konceptu udržitelné budoucnosti a dalších inovativních přístupů pro efektivnější a bezpečnější řízení spotřeby elektrické energie.

Ve výzkumném centru v současné době působí více než deset výzkumných týmů, které kromě vlastní expertízy využívají hlavně možnost mezioborové spolupráce, která je pro vývoj moderních produktů nezbytností. V týmu máme inženýry z více než 20 zemí světa a přibližně 40 % zaměstnanců jsou cizinci. V současné době máme asi 170 zaměstnanců a plánujeme další rozšíření týmu.

Jaký typ zaměstnanců hledáte?  Najít specialisty v technických oborech není vůbec jednoduché. Máte nějaké speciální strategie, jak oslovit ty správné lidi?

Nám se velice osvědčilo přijímat studenty, kteří si dodělávají magistra nebo doktorát v rámci tzv. Internshipů. Každoročně jich u nás máme 10 - 15 napříč všemi útvary. Většinou u nás na internship zůstanou jeden nebo dva roky a když se osvědčí, nabídneme jim stálou práci. Těší nás, že 60 - 70 % z nich naší nabídku přijímá. Samozřejmě také oslovujeme lidi přímo. To je ale velmi zdlouhavý proces. Aby kolegové z náboru získali jednoho kvalitního pracovníka, musí oslovit až 300 kandidátů. Schopné lidi hledáme všude, i mimo EU. To s sebou pak ale samozřejmě nese čekání na vyřízení víza a všem další administrativní zatížení.

EATON

Co děláte pro to, aby si talentovaní inženýři vybrali právě EEIC? Jak je motivujete, aby zůstali?

Pro uchazeče je určitě zajímavé, že má Eaton v České republice obsažený celý životní cyklus výrobků, od jeho vývoje přes výrobu až po prodej. Výzkum, vývoj a ingeneering probíhají u nás v Roztokách, výroba probíhá v našem závodě v Suchodole nad Lužnicí a prodej zajišťují kolegové z obchodní kanceláře. Určitě je také velkým bonusem, že v EEIC vyvíjíme produkty a řešení pro celou Evropu. Zakázky nám tedy zadávají nejrůznější firmy, pro které u nás vymýšlíme ta nejlepší řešení, která najdou reálné využití v rámci jejich produktů.

Nabízíte možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu? Práci v zahraničí?

Vzhledem k tomu, že Eaton je skutečně globální organizace, mají naši kolegové určitě možnost dalšího vzdělávání, které probíhá buď přímo na nejrůznějších projektech a nebo na školeních. Lze se samozřejmě také ucházet o práci v rámci firmy v jiných zemích. Naši kolegové v současné době pracují například v Itálii nebo USA.

Zajímá práce u vás také ženy? Co jim nabízíte, abyste jim pomohli skloubit práci se starostí o rodinu?

Nás zajímají všichni kvalitní lidé a samozřejmě si nechceme nechat ujít kvalitní uchazečky. Eaton globálně dlouhodobě podporuje rozvoj ženských talentů ve vědě a výzkumu po celém světě a vyváženost zastoupení mužů a žen na vedoucích pozicích je jedním z klíčových principů společnosti. A stejně tak to funguje i v našem inovačním centru. 

Je jasné, že ženy mají na pracovní pozice jiné nároky než muži, je pro ně důležitá možnost skloubit pracovní kariéru s péčí o rodinu. Proto nabízíme maximální flexibilitu z pohledu pracovní doby, úvazku, místa výkonu práce. Rodičům, kteří se chtějí vrátit do práce také poskytujeme příspěvek na hlídání nejmenších dětí, než mohou nastoupit do školky.

Spolupracujeme také s dalšími organizacemi, které se snaží o popularizaci technických oborů mezi ženami a dětmi. Jde například o neziskovou organizaci Czechitas a projekty na podporu žen v IT. Navíc organizujeme interní akci Women in Power a angažujeme se v popularizaci vědy a techniky mezi ženami a dětmi od základních škol až po spolupráci s univerzitami, mezi které patří například ČVUT.

Hledáte talenty už na vysokých školách? Umožňujete studentům práci v EEIC?

Ano, jak jsem již zmínil, studentům nabízíme internshipy, kdy si po dobu jednoho nebo dvou let práci u nás vyzkouší. Na vysokých školách, hlavně těch technických, pořádáme hackathony a nejrůznější studentské akce. Skvěle nám funguje spolupráce s ČVUT, ale i s dalšími univerzitami po České republice. 

Popularizace vědy je jedním ze způsobů, jak do technických oborů přilákat více mladých lidí? Podnikáte něco v tomto ohledu?

Líbí se nám koncept STEAM, který klasické exaktní obory, tedy vědy, technologie, inženýrství a matematiku propojuje s  více uměleckým a kreativním pohledem. Tento přístup vede k rozvoji inovačních schopností a kritického myšlení a umožňuje spojovat ingeneering a technologický vývoj s kreativitou při vymýšlení konceptů a výrobků, které jsou uživatelsky a designově příjemné.

Snažíme se s dětmi pracovat již od raného věku a ukázat studentům základních a středních škol, že technické obory nejsou nudné. Vytvořili jsme pro ně například deskovou hru, která kombinuje znalosti z oborů technologií, matematiky, vědy a výzkumu zábavnou formou. Myslím, že je obecně důležité přesvědčit mladé, že se exaktních oborů nemusí bát, ukázat jim ty správné role models.

Co si myslíte, že v současné době zaměstnané na práci nejvíce zaujme? Co jim musí zaměstnavatelé nabídnout?

Pro lidi, kteří pracují v našem oboru je nejdůležitější možnost práce na samostatných projektech, které přináší reálnou přidanou hodnotu. Chtějí vytvářet věci, které najdou reálné využití a ne takové, které zůstanou schované v šuplíku. Důležitá je také flexibilita a možnost dalšího posunu v rámci firmy. A samozřejmě další vzdělávání.

Vzhledem k digitalizaci celé společnosti a nárokům očekávaných změn, mezi které patří například energetický přechod, bude zapotřebí čím dál tím více technických pracovníků. Jak vidíte budoucnost technických oborů?

Myslím, že není možné, aby byl k dispozici dostatek technicky vzdělaných lidí. Firmy budou muset část vzdělávacího procesu převzít na sebe a hledat lidi, kteří jsou schopni samostatně přemýšlet a pak si je dále vychovávat v rámci firmy. Firmy jako naše ale nepotřebují jen technické pracovníky, potřebují také kvalitní manažery se specifickými manažerskými dovednostmi. Ty se velmi liší od těch, kterými disponují inženýři.