Klíčová úloha HR při řízení změn

Změny bývají vnímány jako nepříjemné a nepohodlné, přesto jsou mnohdy nevyhnutelné. Klíčovou roli v iniciativách zaměřených na zavádění změn v organizacích proto hraje oddělení HR, které má zkušenosti s řízením „měkkých“ záležitostí.

Jak zvládnout restrukturalizaci

V období organizačních změn je úkolem HR mluvit o tom, jak bude restrukturalizace vypadat a koho se dotkne. Je třeba vysvětlit, z jakých důvodů ke změnám dochází a shrnout, jak vlastně organizace funguje. Pak přichází na řadu vysvětlení, jak bude společnost po restrukturalizaci fungovat efektivněji.

Jak vytvářet kulturu změny

Nepředpokládejte, že vůdcové a manažeři automaticky vědí, jak zavádět změny. Mnozí s tím nemusejí mít dostatek zkušeností a mohou se obávat neúspěchu. Všichni vůdcové a manažeři by proto měli absolvovat vzdělávací program zaměřený na řízení změn. Ten by je měl naučit, jak zhodnotit, co je třeba změnit, jak a proč to změnit. Souvisí s tím i schopnost vyvážit rizika a náklady. Se školením nečekejte, až bude změna nezbytná. Změny probíhají neustále, a školení by proto mělo být povinné.

Jak komunikovat při řízení změn

Uvědomte si, že s každou skupinou lidí, kterých se vaše organizační změna bude týkat, je třeba komunikovat rozdílně. Mluvte tak, aby se vaše řeč týkala jejich světa. Důležité je zachovat dialog.  

-kk-

Zdroj: Changeboard - britský portál zaměřený na HR a rozvoj kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Changeboard