Kolik finančních pojmů znáš, tolikrát jsi ejčárem

Ilustrační snímek

Potřeba úzké spolupráce HR s financemi patří k nejžhavějším otázkám soudobého řízení firem. HR profesionálové by dnes měli znát alespoň význam, lépe však i možnosti praktického použití, základních finanční pojmů. Server hrpeople.monster.com shrnul 18 těchto základních pojmů. My přinášíme několik z nich, originální článek s bližším popisem si pak můžete přečíst níže (odkaz Zdroj).

Analýza nákladů a přínosů – Tzv. Cost/benefit analysis (CBA) je metoda porovnání přínosů nové investice nebo obchodní příležitosti s náklady na tuto investici v určitém časovém rámci.

Přímé a nepřímé náklady – Přímé náklady lze přiřadit k jednotlivým produktům (např. náklady na výrobu jedné lahve u konkrétního výrobce lahví). Nepřímé náklady nelze přiřazovat k jednotlivým produktům (např. náklady na provoz strojů, které slouží k výrobě více různých produktů).

Provozní náklady – Provozní náklady zahrnují náklady na zajištění podnikatelské činnosti - mzdy, náklady na prodej a marketing a další náklady, které přímo nesouvisejí s výrobou produktů.

Utopené náklady Tzv. Sunk costs jsou dřívější náklady, které již nelze ovlivnit současnými rozhodnutími, a proto by neměly být brány v úvahu při současném nebo budoucím výpočtu ziskovosti určité iniciativy.

Variabilní náklady – Na rozdíl od tzv. fixních nákladů závisí variabilní náklady na počtu vyprodukovaných výrobků či poskytnutých služeb. Patří sem například náklady na materiál nebo provize obchodníků.

Ukazatele produktivity – Ukazatele jako prodej na zaměstnance (sales-per-employee), čistý příjem na zaměstnance (net-income-per-employee) apod. poskytují obrázek o produktivitě pracovních sil, ale i technických zařízení.

Návratnost investic (ROI) – poměr zisku nebo ztráty z investice ve vztahu k objemu investovaných prostředků

Pokud se ztrácíte v úplných základech, kam patří pojmy, jako jsou náklady, zisk, tržby, marže a podobně, zkuste pro začátek pozvat na oběd někoho z finančního či účetního oddělení výměnou za krátké vysvětlení.

-kk-

Zdroj: HR People - on-line komunita pro odborníky na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR People