Kolik stojí špatně vybraný manažer?

Ilustrační snímek

Jediný krok vedle při výběru top manažera může firmu stát i více než 1,5 milionu dolarů – a to ještě nepočítáme s cenou času manažerů, kteří se účastnili náboru. Tímto konstatováním začíná článek Bryana Youda na síti LinkedIn, který velmi přehledně shrnul přímé a nepřímé náklady na nábor špatného top manažera. Pojďme si je tedy připomenout.

Přímé náklady

- Náklady na nábor a celkové odměny manažera (mzda, bonusy, výplata externího náboráře či společnosti, která zajišťovala kontrolu referencí daného manažera, případné náklady na přestěhování a právní služby),

- náklady na propuštění manažera (odstupné a případné právní náklady),

- náklady na nahrazení manažera (náklady na nalezení nástupce, výplata konzultantů, odměny či náklady na přestěhování interim manažera).

Nepřímé náklady

- Náklady plynoucí z narušení výkonnosti obchodní jednotky a vztahů se zákazníky (dopady zaměstnání špatného top manažera na celkové obchodní výsledky firmy mohou být skutečně významné),

- náklady plynoucí ze ztráty produktivního leadershipu (náklady na několikaměsíční hledání náhrady + čas potřebný k zapojení nového manažera do firemní kultury),

- náklady plynoucí ze ztráty příležitostí (neschopnost plnit strategické cíle, nevyužití příležitostí na trhu, ztráta podílu na trhu, špatně vybrané priority),

- náklady plynoucí z nutnosti nahradit i další manažery (přijaté v důsledku přijetí prvního špatného manažera),

- náklady plynoucí ze ztráty dobrého jména (ztráta důvěry vysoce výkonných zaměstnanců, pokles motivace, produktivity a angažovanosti, zvýšená fluktuace).

Jak počítáte náklady na špatně vybrané manažery ve vaší společnosti? Máte ještě nějaká další kritéria?

-kk-

Zdroj: LinkedIn Pulse - blogovací platforma sociální sítě LinkedIn
Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Pulse