Kompletní personální strategie

Silný tým je často výsledkem náborové strategie, která překračuje hranice HR. Personální strategie je velmi dobře promyšlený plán útoku, který pomáhá společnosti přitahovat, přijímat, rozvíjet, udržovat a růst její pracovní sílu. Skládá se z pěti oblastí:

- kulturní marketing: přitáhnout nejlepší lidi – abyste přitáhli typ lidí, které potřebujete pro růst své organizace, a přidali hodnotu vašim otevřeným pozicím, musíte identifikovat vlastnosti, které činí vaši společnost jedinečnou. Položte si otázky: Kdo jsou vaši nejlepší pracovníci a proč pracují právě pro vás? Co přitahuje uchazeče k vaší firmě? Jaká slova použijete pro popis své společnosti? Kulturní marketing je proces identifikace rozlišujících charakteristik, díky nimž je vaše firma dobrým místem pro práci, a zabalení těchto charakteristik do poutavého a přitažlivého sdělení;

- nábor a výběr: najít lidi – klíčem je schopnost porozumět dovednostem, talentům a osobnostním vlastnostem potřebným pro vaši firmu. Dobře a přesně sestavený popis pracovní pozice může dramaticky zvýšit náborový úspěch, následně i výkon, plánování rozvoje kariéry a nástupnictví. Vaším cílem by mělo být rozvíjení náborových pracovníků;

- orientace a výcvik: rozvíjet své lidi – efektivní orientační program může rozvíjet zaměstnaneckou loajalitu, zvyšovat individuální produktivitu tím, že poskytne novým zaměstnancům specifické nástroje, které jim pomohou uspět. Strategie by měla obsahovat proces rozvoje kariéry, nástroje rozvoje leadershipu i plán nástupnictví;

- komunikace a zpětná vazba: naslouchat svým lidem – strategie by měla podporovat sdílení znalostí a informací uvnitř organizace. Komunikační programy a zpětná vazba by měly vyžadovat od vašich zaměstnanců nápady a myšlenky, které mohou rozvíjet podnik a produktivitu;

- kompenzace a benefity: odměňovat své lidi – přistupujte ke kompenzacím a výhodám z pohledu zaměstnanců. Mohou přitáhnout a udržet ty nejlepší pracovníky. Kompenzační analýza má být založena na průzkumu trhu, úrovni výkonnosti zaměstnance, jeho hodnotě pro firmu a individuální výkonnosti.

-ba-

Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com