Komplexní pohled na osobnost člověka, nyní včetně předpokladů pro manažerský styl a týmové role

Multifaktorový osobnostní profil přináší komplexní pohled na osobnost člověka. Verze PREMIUM nyní navíc zahrnuje persony a mapuje osobnostní předpoklady pro manažerský styl a týmové role. Poskytuje také tipy a doporučení pro efektivní rozvoj v souladu s osobnostními rysy. Samozřejmostí jsou týmové výstupy.

Multifaktorovýosobnostní profil PREMIUM

O Multifaktorovém osobnostním profilu v TCC online říkáme, že je to naše „vlajková loď“. Jednak proto, že je to jedna z našich nejvyužívanějších psychodiagnostických metod (jen v Česku dotazník vyplnilo již přes 40 tisíc respondentů), jednak proto, že poskytuje komplexní pohled na osobnost člověka. O oblibě dotazníku svědčí i fakt, že je pro velký zájem přeložen již do 10 jazyků. A tak jsme se rozhodli Multifaktorový osobnostní profil ještě zatraktivnit.

Pro personalisty i manažery, kteří stále častěji využívají dotazník nejen jako užitečnou inspiraci v rámci výběru nových zaměstnanců, ale také jako zajímavý podklad pro rozvoj jednotlivců i celých týmů, jsme tak k vylepšené standardní verzi připravili i novou a mnohem bohatší verzi PREMIUM. Ta je dostupná v české, slovenské a anglické mutaci. Novinek se ale dočkají všichni naši klienti.

Osobnostní dotazník v novém kabátku

Kromě pravidelné „údržby“ v podobě nových a stále přesnějších norem a aktualizovaného rozhraní pro vyplňování jsme připravili novou svěží grafiku. Drobná vylepšení se týkají rovněž názvů škál, které jsou tak ještě srozumitelnější a více intuitivní. I v základním výstupu nyní uživatelé najdou kromě celkového výsledku také informaci o rozptylu odpovědí. Rozptyl pomáhá dokreslit představu, zda na bipolární škále respondent volil napříč položkami odpovědi stejně vyhraněně a konzistentně, nebo zda volil odpovědi „z jedné i druhé strany“ a jeho celkový výsledek je tak spíše „kompromisem“ mezi těmito dvěma póly.

Graf: Ukázka z výstupní zprávy dotazníku Multifaktorový osobnostní profil, TCC online

Graf: Ukázka z výstupní zprávy dotazníku Multifaktorový osobnostní profil, TCC online

Persony pro rychlejší a intuitivnější porozumění interpretace osobnostních charakteristik

Naše první prémiová verze pak přináší řadu dalších inovací. Ti, kdo chtějí získat bohatší výstupy a nové inspirace, v ní najdou novinku nazývanou „persony“. Jelikož náš Multifaktorový osobnostní dotazník obsahuje 8 bipolárních škál a poskytuje tak přes 6000 možných kombinací profilů, může být pro respondenta někdy na první pohled náročné výstup nějak uchopit a „vypíchnout“, co je tedy pro něj to nejvíc typické. Persony jsme tedy zavedli právě proto, aby sloužily jako pomůcka a vodítko pro rychlejší a intuitivní porozumění. Nesnažíme se ale osobnost redukovat na pár typů či barev. Naopak i s využitím person usilujeme o pestré vykreslení osobnosti každého člověka.

Graf: Ukázka z výstupní zprávy dotazníku Multifaktorový osobnostní profil PREMIUM, TCC online

Graf: Ukázka z výstupní zprávy dotazníku Multifaktorový osobnostní profil PREMIUM, TCC online

Propojení osobnostních charakteristik s manažerským stylem a týmovými rolemi

Ve verzi PREMIUM se nově zobrazí i předpokládaný manažerský styl vyplývající z osobnostního nastavení a stejně tak i týmové role, které nám pravděpodobně v týmu budou „sedět“ nejvíce. Pokud je například někdo osobnostně „perfekcionista“, pravděpodobně bude jeho přirozený (autentický) manažerský styl v lecčem podobný. My už samozřejmě víme, že manažerský styl se dá měnit a trénovat, ale osobnostní nastavení se již dramaticky nemění. Pokud Vás tedy zajímá, zda se manažerský styl či týmové role člověka liší od osobnostních preferencí, doporučujeme využít vzájemného propojení s dalšími dotazníky Manažerský styl a Týmové role.

Jak efektivně podpořit rozvoj s ohledem na rysy osobnosti?

Další inovací PREMIUM verze jsou tipy a doporučení, jak efektivně podpořit svůj rozvoj pomocí adekvátních rozvojových aktivit právě s ohledem na osobnostní rysy. Jdeme tak výrazně vstříc trendu využívání Multifaktorového osobnostního profilu pro rozvoj, ať už v rámci onboardingu, nebo jako nástroje pro skutečně personalizovaný a motivující rozvoj zkušených klíčových lidí.

Stejné rozšíření jsme připravili i v rámci týmových výstupů. Díky grafickému zobrazení tak můžete například snadno získat přehled o tom, jaké rozvojové aktivity váš tým pravděpodobně nejvíce uvítá a z jakých naopak příliš těžit nebude. 

Graf: Ukázka z týmové výstupní zprávy dotazníku Multifaktorový osobnostní profil PREMIUM, TCC online

Graf: Ukázka z týmové výstupní zprávy dotazníku Multifaktorový osobnostní profil PREMIUM, TCC online

V týmových výstupech navíc nově figurují i hravé prvky ve formě word cloudu tvořeného na základě preferencí jednotlivců. Na první pohled je tak jasně vidět, jaké osobnostní charakteristiky jsou pro daný tým nejvíce typické.

Podívejte se na individuální ukázkovou výstupní zprávu Multifaktorového osobnostního profilu PREMIUM. Ukázku týmového výstupu naleznete zde.

Pro více informací nás kontaktujte na info@tcconline.cz.