Komu tady haraší?

Asi 10 % pracující populace EU se již na svém pracovišti setkalo s psychickým či fyzickým obtěžováním. Vyplynulo to ze studie Nadace pro zkvalitňování pracovních a životních podmínek se sídlem v Dublinu. Oproti předchozím letům také došlo k mírnému nárůstu počtu postižených zaměstnanců. Nadace zdůrazňuje, že boj s tímto problémem je jednak etickou nutností, jednak může firmě v konečném důsledku ušetřit značné finanční prostředky.

Násilí na pracovišti se dotýká jak žen, tak i mužů, ovšem ženy jsou podstatně zranitelnější. Bývají také častěji obětmi zastrašování a psychického zneužívání, zatímco muži bývají vystaveni spíše fyzickým útokům. Ženy v zemích EU také velmi často zažívají obtěžování sexuálního rázu, běžně nazývané jako „harašení“. Obvykle však problém neoznámí, protože se bojí ztráty zaměstnání, konfliktů se spolupracovníky a dalších faktorů.

Zpráva nadace dále tvrdí, že v důsledku psychologického násilí se může pracovní produktivita ve firmách snížit až o 2 %. I finanční důsledky jsou velmi závažné – zaměstnanci mají časté absence, vybírají si nemocenskou a odchází do předčasného důchodu, což společně s vysokou fluktuací zaměstnanců výrazně zvyšuje výdaje firmy.
Zdroj: EU Business - britský portál o Evropské Unii
Zobrazit přehled článků ze zdroje EU Business