Komu vadí ticho při pohovoru

Během důležité schůzky nebo pohovoru jste právě odpověděli na obtížnou otázku, nebo udělali důležitou poznámku, a v místnosti zavládlo ticho. Vyčkáváte a jste stále nervóznější. Co máte dělat?

Podle odborníků nesnese většina uchazečů dlouhou pauzu a začne rozšiřovat svoji předchozí odpověď v naději, že narazí na něco, co ticho ukončí. Tím si ale často uškodí a nabídnou více informací, než je potřeba.

Ticha se nemusíte bát. Pamatujte si, že někteří lidé pauzy využívají a testují, jak budete reagovat na tento druh stresu. I když jste v odpovědi něco zkazili, situaci nevylepšíte dalším zmateným informačním tokem. Lépe pro vás bude, když zachováte klid.

Je důležité vědět, co říct a vitální, kdy přestat hovořit.

- Připravte se - zvažte otázky, které pravděpodobně přijdou a připravte si na každou z nich stručnou odpověď.

- Nezdržujte se příliš daty a chronologií nebo dalšími informacemi, které jsou k hotově dispozici ve vašem CV.

- Před odpovědí na obtížnou otázku si ponechte krátký moment na urovnání myšlenek. To vám pomůže zorganizovat, co chcete říci a vaše odpověď se bude jevit upřímnější.

- Všímejte se verbálních i neverbálních reakcí ostatních a přizpůsobte jim svoji odpověď.

- Přineste si s sebou seznam svých úspěšných projektů. Tak umožníte lidem, kteří s vámi vedou pohovor, zjistit do jaké hloubky se mohou ptát.

A vzpomeňte si na dobré řečníky, kteří po sdělení důležité myšlenky udělají pauzu na její strávení.

-av-
Zdroj: CareerBuilder - největší americký portál s nabídkami zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje CareerBuilder