Komunikace vedení se zaměstnanci jako nástroj talent managementu

Ilustrační snímek

Technik pro zvyšování angažovanosti zaměstnanců existuje celá řada, často se však opomíjí jedna z těch nejúčinnějších – zlepšování osobní komunikace mezi vedením firmy a zaměstnanci. Server Talent Management proto přinesl pět doporučení, jak zlepšit tento druh interní komunikace. Manažeři odpovědní za interní komunikaci a rozvoj talentů by měli vést své nadřízené k následujícím aktivitám:

1. Spojte se

Zejména v náročných obdobích mají lidé přirozenou tendenci se angažovat. Lídři organizací by se proto neměli izolovat, ale propagovat společné myšlenky a cíle. Měli by jít osobním příkladem manažerům i řadovým pracovníkům.

2. Poskytněte prostor pro setkávání

Vedení by mělo svým lidem zajistit platformu pro setkávání, sdílení nejlepších postupů a vzájemné učení. Vedoucí představitelé by měli chodit mezi zaměstnance a získávat si jejich důvěru na základě osobní komunikace.

3. Buďte osobní

Zprávám šířeným oddělením interní komunikace nevěnují zaměstnanci zdaleka tolik pozornosti jako osobním sdělením shora. Chtějí slyšet informace z úst vedení a znát je osobněji.

4. Zapojte moderní technologie

Elektronická komunikace výrazně zvýšila potenciál komunikace nejvyšších představitelů firem se zaměstnanci. Investujte do jednoduché internetové platformy.

5. Přicházejte s neustálými výzvami pro ředitele

Vyzývejte je k převzetí odpovědnosti za angažovanost zaměstnanců a zajistěte jim podmínky pro to, aby mohli se zaměstnanci komunikovat jednoduše v průběhu celého roku.

-kk-

Zdroj: Talent Management - portál amerického časopisu zaměřeného na řízení talentů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Talent Management