Konečně praktická personalistika

Ilustrační snímek

Znáte to také? Sotva ráno otevřete dveře do kanceláře a pustíte počítač, valí se na vás desítky nových povinností, které je potřeba vyřídit, a to ani nemluvě o vršícím se stohu dokumentů, které je potřeba roztřídit, potvrdit, vypracovat, předat dál atd. z předchozího pracovního dne. Personalista zkrátka často neví, kam dřív skočit. A přitom všem by měl ještě stíhat sledovat novinky a trendy ve všech oblastech, které se přímo či nepřímo dotýkají jeho práce. 

Šetřte svůj čas zaměřením se na to podstatné

Brouzdání na internetu a pročítání nejrůznějších rozhovorů s významnými osobnostmi HR odvětví nebo článků popisujících světové trendy je sice zajímavé a zábavné, ale zabere obrovské množství času, které personalista obvykle nemá. Potřeboval by spíše stručný, přehledně uspořádaný souhrn informací, které pro svoji práci potřebuje a které skutečně využije, a to třeba hned. Právě s tímto cílem se v roce 2014 na trhu objevilo nové oborové tištěné periodikum Praktická personalistika, které se těší stále větší oblíbenosti čtenářů.

Žádné akademické a teoretizující statě

Praktická personalistika je odborný časopis „šitý na míru“ přesně pro pracovníky personálních oddělení, případně vedoucí pracovníky zaměstnavatelů ze soukromé i veřejné sféry. Od ostatních periodik z oblasti HR se odlišuje svou úzkou zaměřeností na praktické využití veškerých článků – nenajdete v něm tedy žádné rozhovory, překladové či přejaté texty, teoretizující úvahy nebo prezentace výsledků nejrůznějších studií a průzkumů. Jeho obsahem jsou výhradně původní autorské texty zaměřené na praktické řešení problémů a otázek z české personalistické praxe.

Praxe se vším všudy – rady, návody, tipy, vzory, příklady…

Čtenáři nejvíce na pojetí časopisu oceňují jeho přínos pro praxi – v každém článku najdete konkrétní tipy, rady a návody na to, jak řešit určitou problematiku, s níž se personalista může běžně setkat. Často jsou uváděna rovněž řešení méně obvyklých nebo sporných situací, vše samozřejmě s oporou v zákonech a dalších souvisejících předpisech, aby si byl personalista jist, že postupuje v souladu s legislativou i dalšími směrodatnými předpisy. Pravidelně zařazovány jsou informace o přehledu nových právních předpisů, které by mohly personalisty zajímat, vybrané důležité judikáty z rozhodovací praxe českých, ale i evropských soudů, z nichž některým je věnována větší pozornost výkladem jejich dopadu do budoucí praxe českých zaměstnavatelů, atd.

Podrobně popsané vzory dokumentů, které personalista potřebuje

Bezesporu nejoblíbenější rubrikou mezi čtenáři je pravidelně zařazovaný vzor jednoho vybraného dokumentu – v každém dvojčísle tak čtenář nalezne konkrétní předpřipravený vzor vybrané písemnosti (nejrůznější typy smluv, formulářů, směrnic atd.) včetně podrobného komentáře k jeho podobě, rozlišení povinných a nepovinných údajů, jejich významu apod., a to vše navíc zasazeno do komplexního právního rámce podrobným, ale srozumitelným výkladem. Velice oblíbenou rubrikou je také pravidelně zařazovaný výběr nejzajímavějších čtenářských dotazů s odpověďmi odborníků, které by mohly zajímat také ostatní čtenáře.

Své si tu najde každý

Časopis Praktická personalistika je oblíbený jak mezi začínajícími a ještě ne příliš zběhlými personalisty, kteří v něm pravidelně najdou některá základní témata např. z oblasti pracovního práva krok za krokem popsané a vysvětlené i na praktických příkladech, ale své si v něm najdou i zkušení letití personalisté, kteří jistě ocení například články upozorňující na časté, mnohdy v praxi dlouhodobě zaběhlé nešvary z neznalosti a varující před sankcemi z nich vyplývajícími. Samozřejmostí je také zařazování článků popisujících aktuální legislativní změny.

Nezapomeňte si přečíst…

V roce 2017 se čtenáři Praktické personalistiky mohou těšit na mnoho zajímavých i aktuálních témat – velká pozornost bude věnována novele zákoníku práce, která má podle očekávání nabýt účinnosti od 1. července 2017 a která se bude dotýkat např. úpravy dovolené, pracovní doby, převedení zaměstnance na jinou práci nebo přechodu práv a povinností. Veškeré tyto nově upravené instituty pracovního práva budou pro čtenáře důkladně vysvětleny a uvedeny na příkladech. Kromě témat dotčených novelou zákoníku práce budou na stránkách časopisu řešena i další zajímavá témata, jako například komplexní pohled na tvorbu vnitropodnikových směrnic, stále diskutované a kontroverzní téma monitorování zaměstnanců zaměstnavatelem, podmínky vysílání zaměstnanců na pracovní cestu, problémy plynoucí z přidělování práce zaměstnanci v rámci mezinárodního koncernu, dočasná pracovní neschopnost zaměstnance a její důsledky či v České republice stále nedoceňované zkrácené pracovní úvazky.

Roční předplatné časopisu Praktická personalistika za 834 Kč nebo ukázkové číslo zdarma lze objednat na www.anag.cz nebo e-mailem u Ing. Markéty Hurské na adrese hurska@anag.cz.