Konflikt nemusí vždy být destruktivní

Konflikty ve firmách vznikají z nejrůznějších důvodů od rozdílných pohledů na obchod a strategii až po osobní neshody v interpersonálních vztazích. Důležité je však uvědomit si, že dobře řízený konflikt může přinést konstruktivní výsledky. Naučíte-li se adekvátně reagovat na konflikty, můžete tak snížit jejich negativní dopady a naopak podpořit ty kladné. Konfliktní situace pak povedou k lepšímu rozhodování, podpoře kritického uvažování a kreativity. Zejména vedoucí pracovníci by se proto měli naučit rozlišovat konstruktivní konflikty od destruktivních.

Konstruktivním chováním v konfliktní situaci rozumíme kroky, které pomohou budovat vzájemné vztahy, řídit emoce a nabízet řešení. Spočívají v tom, že obě strany sporu dojdou k uspokojivému řešení. Důležité je proto udržovat otevřenou a upřímnou komunikaci, vyvarovat se odsuzování kroků druhých nebo impulzivních reakcí a směřovat k ukončení konfliktu tak, aby posílil týmovou spolupráci.

Destruktivní chování naopak prodlužuje a podněcuje konflikt, čímž omezuje produktivitu. Zahrnuje strach a frustraci, obviňování druhých, neuspokojování potřeb ani jedné ze stran sporu, špatnou komunikaci, nezájem řešit problém a logicky i nižší výkonnost týmové práce.

Pokud vaše pracoviště vykazuje známky destruktivního chování v konfliktních situacích, měli byste určit přesné příčiny a eliminovat je. Nastolte nové normy a očekávání při řešení konfliktů a začněte rozvíjet dovednosti zaměstnanců, které povedou ke konstruktivním výsledkům.

-kk-
Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership