Konflikty ano, ale produktivní

Neshody a debaty jsou přirozenou součástí týmové práce. Co ale můžete udělat, abyste zabránili přeměně konfliktů v destruktivní osobní bitvy mezi jednotlivými členy? Konflikty mohou být produktivní, pokud členové týmu sdílejí stejný cíl a smysl pro úspěch a mají obecně pozitivní přístup ke své práci. Úkolem vůdce je proto minimalizovat destruktivní konflikty a naopak podporovat konstruktivní neshody a otevřenou diskusi.

- Diskutujte o prioritách. Vyzývejte tým, aby otevřeně mluvil o individuálních i společných prioritách. Snížíte tak výskyt skrytých agend a pomůžete členům týmu lépe si uvědomit, co je pro každého z nich nejdůležitější a proč.

- Rozvíjejte dovednosti pro řízení konfliktů. Zhodnoťte členy týmu podle toho, jak dokáží řešit konflikty a složité situace. To pak zapojte do svého procesu řízení výkonnosti a poskytujte individuální zpětnou vazbu co nejdříve po tom, když zaznamenáte relevantní situaci.

- Měňte perspektivy. Požádejte členy týmu, kteří nesouhlasí, aby zvážili jiné názory, změnili své perspektivy a diskutujte o jejich pohledech.

- Vyhněte se obviňování. Veďte členy týmu k tomu, aby se soustředili na řešení, nikoli obviňování druhých. Dávejte si pozor na to, aby se nevytvářely zájmové skupiny, které si budou stěžovat na něco, o čem by se mělo diskutovat otevřeně.

- Soustřeďte se na budoucnost. Snaha o nalezení řešení znamená také soustředění na budoucnost. Když zaměříte svou pozornost do budoucnosti, budete pozitivnější a méně vzdorovití. Nejde o to, co jste měli udělat jinak v minulosti, ale o to, co uděláte jinak v budoucnosti, abyste byli úspěšnější.

- Komunikujte. Konflikty často vznikají kvůli nedorozuměním. Měli byste proto umět jasně vysvětlit svou činnost, než ostatní začnou spekulovat a vytvářet si vlastní interpretace toho, co jste udělali nebo řekli a proč.

- Budujte silné vztahy. Seznamujte se se členy týmu také v neformálních situacích. Budujte přátelské a otevřené vztahy, které vám pomohou řešit budoucí konflikty.

- Oslavujte pozitiva. Základem jednání vašeho týmu by měly být „dobré zprávy“. Oslavujte úspěchy a uznávejte přispění jednotlivých členů.

-kk-
Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101